TIẾN HÓA MA

Quanlambao

Ma là gì? Ma (hoặc tinh linh, hoặc trời…), thậm chí cả thần linh, tiên, phật,v,v… là những sự tồn tại ngoài cõi giới phàm trần, song song với cõi giới phàm trần (không gian 3 chiều) của con người. Có vô lượng, vô biên, muôn hình vạn trạng những sự tồn tại đó. Trừ những sự tồn tại đã đạt đến quả vị thường trụ (không sinh, không diệt – Bồ Tát, Phật), còn lại mỗi loài, mỗi cá thể tồn tại đó tùy theo nghiệp, duyên mà đều có đời sống, kiếp số, căn mệnh, trạng thái, bản chất, quyền năng… riêng của mình. Trong mỗi “loài” đó, thậm chí cũng có “xã hội”, có lề luật, có nhân quả, cũng chia ra đẳng cấp, thứ bậc… tựa như thể xã hội loài người. Những loài ma, loài trời… đó tràn ngập hư không, cùng khắp vũ trụ (cả vũ trụ 3 chiều, 4 chiều cho đến n chiều…). Ngoại trừ những bậc đã chứng được quả vị cực cao (từ A La Hán đến Bồ Tát, đến Phật), gọi là “Trí Chánh giác Thế gian”, những bậc này cũng cùng khắp hư không, còn lại tất cả các loài Ma (hoặc tinh linh, hoặc trời…) đó đều là “Khí Thế gian” hoặc “Chúng Sinh Thế gian”, cùng với con người, các loài sinh vật, đất đai và cỏ cây, sông núi…

“Trí Chánh giác” ở quả vị Phật hướng tới sự tiến hóa tột cùng, hộ trì cho sự tiến hóa tột cùng của tất cả mọi loại chúng sinh.
“Trí Chánh giác” ở quả vị Bồ Tát hướng tới sự tiến hóa, hộ trì cho sự tiến hóa của từng cá thể chúng sinh.
“Trí Chánh giác Thế gian” (Phật, Bồ Tát…) cùng khắp hư không, mọi lúc, mọi nơi không thể nghĩ bàn. Vì thế, không một việc gì mà Phật và chư vị Bồ Tát không biết, không một niệm nào mà Phật và chư vị Bồ Tát không nghe thấy, không một việc thiện nào mà Phật và chư vị Bồ Tát không nhiếp tâm hộ trì… Điều này cũng không thể nghĩ bàn.
Con người vì lục căn (1- nhãn, 2- nhĩ, 3- thiệt, 4- khứu, 5- thân, 6- ý) vô minh nên sinh ra ngũ ấm: 1- Sắc; 2- Thọ; 3- Tưởng; 4- Hành; 5- Thức. Vì ngũ ấm nên không có khả năng nhận biết (một cách trực tiếp, hiện tiền) những sự tồn tại ngoài cõi giới (ma quỷ, tinh linh, thần linh, tiên phật…) của mình.
Ngũ ấm tạo nên cái Thân Tinh thần (ngoài cái Thân Thể xác) của con người. Con người chỉ có thể thấy được cội gốc của một ngũ ấm nào đó khi dứt được nó, vượt qua được chính nó.

Ngoài cái Thân Tinh thần do ngũ ấm tạo nên này, trong mỗi mỗi con người hằng tồn tại một cái “thân” khác, đó là Thân Như lai (hay Chân Tâm, Thật Tướng…). Phải dứt hết ngũ ấm, mới có thể thấy được Thân Như lai. Thân Tinh thần chẳng qua chỉ là “đồ giả”. Thân Như lai mới chính là “đồ thiệt”. Con người (đặc biệt trong thời mạt pháp), ngày càng khó chứng được cái món “đồ thiệt” (Thân Như lai) ấy của chính mình.
Khó bởi (oái oăm thay), chính cái Thân Tinh thần (có thể gọi đó là tri thức phàm tục, khả năng nhận thức phàm tục…), cái món “đồ giả” ấy cũng ngày càng tinh tấn, cũng đạt được một số thành tựu, quyền năng nhất định. Nó cũng ngày càng mở rộng được một cách đáng kể năng lực của những căn trần (lục căn) của con người (khoa học ngày nay với vô vàn ứng dụng của nó là một ví dụ). Đây là nguyên nhân quyết định dẫn đến thời mạt pháp. Thân Tinh thần (tri thức phàm tục, khả năng phàm tục…) tinh tấn đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến cho con người “chấp” sâu vào nó, thỏa mãn với nó, sùng bái nó, coi nó là siêu việt, là duy nhất, không hai (ngày càng ưa dùng đồ giả, chỉ dùng đồ giả) mà không biết, thậm chí không bao giờ biết nữa, rằng có sự tồn tại cái Thân Như lai (đồ thiệt) của chính mình. Một khi con người còn dùng đến cái Thân Tinh thần ấy thì sẽ không bao giờ khai mở được Thân Như lai.

Thân Như lai (hay Thật Tướng) vô cùng tinh diệu, có khả năng thông với mọi cõi giới, nhận biết rõ ràng, chân thực đối với mọi cõi giới, bất kể không gian lẫn thời gian. Thân Như lai thường trụ và có quyền năng vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn. Mọi sự mở rộng khả năng 6 giác quan con người của khoa học (nói cách khác, mọi thành tựu của Khoa học – Thân Tinh thần – giả tướng) như đã nói ở trên, dù cao đến bao nhiêu cũng không thể so sánh.

Khổng Tử, nhà tư tưởng gần như đồng thời với Đức Phật Thích Ca (thời Chánh pháp) có nói đại ý: “một lời nói thật phát ra có thể làm kinh động cả Trời, Đất, quỷ thần”. Ở trên kia, Đức Phật nói một người “ngộ đạo” (chứng được Thân Như lai – chứng được Thật Tướng) sẽ làm cho mọi cõi Ma rúng động, mọi cung điện của Ma vương sụp đổ. Tại sao như thế? Bởi “Ma”, suy cho đến cùng, nó là giả, nó tồn tại và hành sự trên cơ sở của những cái Giả. Tới một lúc nào đó, ở bất kì một nơi nào đó, nếu cái Thật được chứng tỏ thì cái Giả sẽ không còn lý do tồn tại. Đạo lý này đúng trong cả cuộc sống phàm tục của con người. Đạo lý này luôn hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi, chính trong xã hội loài người từ xưa tới nay. Vì thế, để bảo vệ cho sự tồn tại của mình, bảo vệ cho “cung điện” của mình khỏi sụp đổ, các loài ma luôn luôn theo dõi và tìm mọi cách cản trở bất kì một sự tiến hóa nào (về mặt đạo) của mỗi mỗi chúng sinh. Điều đó có nghĩa là: Thật Tướng luôn là nỗi khiếp sợ của mỗi chúng Ma. Ngăn không cho Thật Tướng hiển lộ là vấn đề sống còn đối với mỗi chúng Ma. Vì thế, con đường đi tới Sự Thật, đi tới quả vị tiến hóa tột cùng (chứng ngộ Thật Tướng) của con người là hết sức gian nan, khó có ai trong một kiếp sống của mình, có thể đi tới tận cùng.
Các hiện tướng ấm ma (ma xâm nhập vào ngũ ấm) mà con người vướng mắc phải ở cõi giới phàm trần này đều do ngũ ấm (1- Sắc; 2- Thọ; 3- Tưởng; 4- Hành; 5- Thức) và “dụng tâm của hành giả trong quá trình tu tập giao tranh với nhau mà gây ra” – (lời Đức Phật). Mỗi ấm có 10 loại hiện tướng nhập, theo thứ tự tăng dần (về mức độ nghiêm trọng), song song với sự thăng tiến về cảnh giới định lực và trí tuệ mà hành giả đạt đ

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanXÃ HỘI

  • Chiều Hà Nội - Tối Sài Gòn: Thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam tiếp tục gặp mặt Cafe 258 ở Sài Gòn
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Cả nước đều biết Hoa hậu dốt lịch sử
  • Bí mật về cõi âm qua lời kể của Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
  • Phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng
  • Bão vào khúc ruột Miền Trung!

  • Add a comment