“Bầu Kiên” thao túng quyền lực, trục lợi ở ngân hàng ACB như thế nào?

QLB - Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Đức Kiên đã thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông của Ngân hàng ACB là 256.838.071.514 đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 1.407.382.784.540 đồng.

Nghiêm trọng hơn, hành vi của "Bầu Kiên" đã làm rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Ngân hàng TMCP Á Châu (viết tắt là ngân hàng ACB) có địa chỉ trụ sở tại số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ngân hàng này đuợc thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 0032/NHNN-GP của Ngân hàng Nhà nước cấp vào tháng 4/1993, người đại diện theo pháp luật là Lý Xuân Hải (Tổng Giám đốc), vốn điều lệ là 9.376.965.060.000 đồng.

Ngân hàng ACB có 22 chị nhánh với 222 phòng giao dịch hoạt động trên phạm vi cả nước. Theo Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 25/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc chuẩn y việc chuẩn bầu các chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB và kết quả phân công của HĐQT Ngân hàng ACB thì thường trực HĐQT Ngân hàng ACB nhiệm kỳ 2008-2012 gồm có: Trần Xuân Giá (Chủ tịch), Lê Vũ Kỳ (Phó Chủ tịch), Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải và Phạm Trung Cang (Thành viên).

Đến ngày 30/8/2011, Phạm Trung Cang miễn nhiệm thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB để nhận công tác tại Ngân hàng Eximbank, thay thế ông Cang là ông Huỳnh Quang Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng ACB.

"Bầu Kiên" đã giúp nhóm cổ đông của Ngân hàng ACB thu lợi bất chính 256.838.071.514 đồng, trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 1.407.382.784.540 đồng.

Nguyễn Đức Kiên là cổ đông góp vốn vào Ngân hàng ACB từ năm 1993. Tính điến ngày 28/6/2013, Nguyễn Đức Kiên cùng người thân trong gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần Ngân hàng ACB, chiếm 9,03%. Trong đó, Kiên sở hữu 31.574.183 cổ phần, chiếm 3,37%.

Từ tháng 3/1994 đến tháng 1/2008, Kiên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. Đến cuối năm 2007, để thuận lợi cho việc kinh doanh riêng, Nguyễn Đức Kiên không tham gia vào HĐQT Ngân hàng ACB. Nhưng để duy trì quyền điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh đối với Ngân hàng ACB, Kiên đã đề nghị HĐQT Ngân hàng ACB thành lập Hội đồng sáng lập do Kiên làm Chủ tịch.

Theo đó, từ tháng 1/2008 đến ngày 20/8/2012, Kiên là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB. Với vị trí này, Kiên được tham giao và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp HĐQT và Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, được cùng cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng ACB.

Bên cạnh đó, từ năm 2003 đến tháng 8/20012, Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, có chức năng giúp cho HĐQT Ngân hàng này thực hiện việc thẩm định các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm đã có hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước hết, Cơ quan CSĐT phát hiện Kiên đã chỉ đạo Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB (gồm Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải và Phạm Trung Cang) ký biên bản ngày 22/3/2010 ra chủ trương dùng tiền huy động của dân ủy thác cho các tổ chức và cá nhân gửi tiền VNĐ và USD vào các tổ chức tín dụng.

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 22/5/2005 đến ngày 27/9/2011, Ngân hàng ACB đã ủy thác cho nhiều nhân viên và 4 công ty (gồm: Công ty TNHHH Chứng khoán ACB, Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ACB, Công ty TNHH TMDV Việt Thanh và Công ty CP Kim Ngân Việt) gửi tổng cộng 130.784.813.395.045 đồng với lãi suất từ 8,5%/năm đến 27%/năm và 81.258.329 USD với lãi suất từ 3%/năm đến 6%/năm vào 29 ngân hàng. 

Việc làm này đã thu được tổng số tiền lãi là 6.278.900.951.883 đồng và 1.882.405,62 USD, lãi chênh lệch vượt trần thu được là 258.490.822.2509 đồng (riêng USD không có lãi suất vượt trần). Trong đó, Ngân hàng ACB có ủy thác cho 19 nhân viên ngân hàng này gửi 718,908 tỷ đồng vào Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt.

Những việc làm trên của “Bầu Kiên” và đồng phạm đã vi phạm Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/05/2008 về cơ chế điều hành lãi suất bằng đồng Việt Nam kèm theo các Quyết định số: 2619/QĐ-NHNN ngày 5/11/2010, số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng nhà nước quy định lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 23/3/2011của Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất; Điều 13 và Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng, gây rối loạn thị trường tiền tệ, gây hậu quả đặc biệt lớn trong việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông của Ngân hàng ACB là 256.838.071.514 đồng, trực tiếp dây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718,908 tỷ đồng.

Ngoài việc chỉ đạo Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ký biên bản ra chủ trương dùng tiền huy động của dân ủy thác cho các tổ chức và cá nhân gửi tiền VNĐ và USD vào các tổ chức tín dụng trái phép nói trên, Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Đức Kiên còn Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ký thông báo số 4478/CV-TH.09 ngày 5/11/2009 ra chủ trương dùng tiền huy động của dân cấp tín dụng cho Công ty TNHH Chứng khóan (Công ty ACBS), là công ty do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ để mua cổ phiếu Ngân hàng ACB nhằm mục đích đẩy giá cổ phiểu Ngân hàng này lên.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ.

Kiên đồng thời chỉ đạo Ngân hàng ACB cho các Ngân hàng Kienlongbank, Vietinbank vay tiền liên ngân hàng để mua trái phiếu do các công ty ACBS, ACI và Công ty ACI-HN phát hành; ký phê duyệt Nghị quyết cho phép Công ty ACBS hợp tác đầu tư với các Công ty ACI và Công ty ACI-HN để mua cổ phiếu ngân hàng ACB. Kiên trực tiếp chỉ đạo các công ty ACBS, ACI, ACI-HN làm thủ tục đầu tư mua cổ phiếu Ngân hàng ACB.

Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 11/2009 đến ngày 4/10/2010, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo cho Ngân hàng ACB cấp cho Công ty ACBS 1500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành trái phiếu bán cho các Ngân hàng Kienlongbank và Ngân hàng Vietinbank. Sau đó, cùng với vốn tự có, Công ty ACBS đã chuyển cho các Công ty ACI, ACI-HN tổng số tiền 1.557.365.962.690 đồng để đứng tên mua hộ Công ty ACBS 52.508.538 cổ phiếu Ngân hàng ACB dưới dình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. 

Đến nay, Công ty ACBS mới thu về 364.365.962.690 đồng tiền gốc, còn lại 1.193 tỷ đồng chưa thu về, trong khi số cổ phiếu Ngân hàng ACB còn lại là 19.568.538 cổ phiếu, bị mất 32,9 triệu cổ phiếu, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB tổng số tiền là 688.474.784.540 đồng.

Liên quan đến hành vi của mình, “Bầu Kiên” khai nhận, Kiên có tham gia cuộc họp Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22/3/2010 để ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền, USD vào các tổ chức tín dụng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB. Tại cuộc họp nay, Kiên có nói làm gì thì làm nhưng không được giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB.

Sau đó, theo đề xuất của Lý Xuân Hải (Tổng Giám đốc), Thường trực HĐQT đã ký biên bản đồng ý thông qua chủ trương và giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Đến khi vụ án Huỳnh Thị Huyền Như xảy ra, Lý Xuân Hải có dự thảo một Nghị quyết của Thường trực HĐQT về việc ủy thác cho nhân viên được gửi tiền thanh toán có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng để hợp thức hóa chủ trương của Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi kiện Ngân hàng Công thương. Kiên cho rằng, cổ đông Ngân hàng ACB phải chịu trách nhiệm về số tiền 718,908 tỷ đồng mà Hùnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt.

Việc dùng tiền Ngân hàng ACB để mua cổ phiếu Ngân hàng ACB được lãnh đạo ngân hàng này bàn bạc công khai tại cuộc họp thường kỳ cuối năm 2009 và thống nhất giao cho Kiên lúc đó là Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB chỉ đạo thực hiện. Sau khi lãnh đạo Ngân hàng ACB giao nhiệm vụ, Kiên cùng với Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ACBS và Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB họp với lãnh đạo Công ty ACBS để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐQT về việc mua cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu ACB, chỉ đạo làm việc với Công ty ACI để công ty này mua cổ phiếu ACB.

Việc chuyển tiền để thực hiện đầu tư cổ phiếu do Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB và Ban Tổng Giám đốc Công ty ACBS thực hiện. Kiên có ký phê duyệt các quyết định hợp tác đầu tư giữa Công ty ACBS với Công ty ACI trên cơ sở nghị quyết của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB. Các công việc cụ thể do các bộ phận liên quan thực hiện, Kiên không nắm chi tiết việc mua cổ phiếu nhưng hàng ngày được báo cáo số cổ phiếu ACB mà Công ty ACI đã mua được.

Kiên thừa nhận, phần lớn những ý kiến của Kiên nêu ra trong các cuộc họp Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB về hoạt động kinh doanh sau đó đều trở thành Nghị quyết của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB.

Như vậy, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định, với chức năng là Chủ tịch Hội đồng đầu thư Ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên biết rõ các quy định của Ngân hàng Nhà nước quy đình về trần lãi suất và các quy định về kinh doanh chứng khoán, nhưng vì muốn bảo vệ lợi ích của nhóm cổ đông Ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên đã đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân viên và công ty gửi tiền VNĐ và USD vào các tổ chức tín dụng; ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB mua cổ phiếu ngân hàng ACB sai quy định. 

Kiên trực tiếp chỉ đạo các chủ trương này, gây hậu quả nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông của Ngân hàng ACB là 256.838.071.514 đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 1.407.382.784.540 đồng.

Việc Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo dùng tiền huy động của dân không sử dụng vào cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết vấn đề an sinh xã hội của đất nước, kinh doanh không nằm trong lĩnh vực được phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sử dụng không đính mục đích kinh doanh mà ủy thác cho các tổ chức, cá nhân gửi vào các nhân hàng khác làm sai lệch số lượng tiền gửi, cũng như tài sản thực có của các ngân hàng, từ đó làm ảnh hưởng đến việc ra chủ trương điều hành thị trường tiền tệ, gây rối loạn thị trường tiền tệ, gây hậu quả về phi vật chất đặc biệt lớn trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ và thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông của Ngân hàng ACB là 258.490.822.250 đồng.

Việc Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng Vietinbank, bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt đã trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, được quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự với vai trò chủ mưu.

Liên quan đến vụ việc này, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải và Phạm Trung Cang cũng bị Cơ quan CSĐT khởi tố vì tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với vai trò là đồng phạm giúp sức cho “Bầu Kiên” thực hiện hành vi phạm tội.

Phong Vũ - GDVN

NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB

TOP HOT LINKS QLB

1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam 5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links vềTổng cục 27.Hot Links vềNội các Chính Phủ8.Hot Links vềchủ quyền 9.Hot Links vềPhạm Chí Dũng 10.HOT Links vềVinaline11.Hot LinksVikileaks 12.Hồ sơ Beo HồThị Thu Hồng13.Hồ sơ MafiaTàu tại VN14.Dân chủ& Đảng phái15.Giớpchóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 16. Các vụ án Ngân hàng khác 17. Đấu tranh cho nền dân chủ 18. Thơ văn 19. Hồ sơ các nạn nhân đại gia 20. Giáo dục21. Gián điệp

22. NGUYỄN BÁ THANH - XANH CỎ HAY ĐỎ NGỰC?

QUAN LÀM BÁO LINKS

HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANKLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanH��������� S������

  • CÁC LÃNH TỤ SẼ TRỞ THÀNH CON TIN CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG?
  • Bố già Quang -Anh - Bình công khai 'chiến tích'!
  • Số liệu thống kê của Việt Nam có đáng tin?
  • A. HỒ SƠ MAFIA TECHCOMBANK & MASAN
  • BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN PHẠM PHÁP CỦA BỐ GIÀ KIÊN TẠI NGÂN HÀNG ACB

  • Add a comment