Hèn với giặc-ác với dân

QLB  


Mặt mo cộng sản, lãnh đạo hèn 
Cúi đầu lạy giặc, hiếp dân đen 
Quốc sách bởi óc trâu mặt ngựa 
Tế thế kinh bang...một lũ quèn!.Thằng Tàu cười mĩm…chúng mày ngu 
Có được quyền tiền sướng mê ru 
Tổ Quốc thượng vàng đem đổi cám! 
Lãnh đạo quốc gia, những thằng đù!. 

Tài nguyên lãnh hải vô vàn tỉ 
Bán riêng bỏ túi mấy triệu đô! 
Dân Việt sống sao ngàn năm tới 
Khốn khổ Việt Nam có Đảng X. 

Tự cổ nhân sinh thùy vô tử?* 
Há tựu muôn đời tiếng ố danh! 
Ngàn năm ô nhục Lê Chiêu Thống 
Triệu năm phỉ nhổ Vịnh Dũng Thanh… 

Lịch sử hàng nghìn năm chống giặc 
Nữ lưu Trưng Triệu đến Quang Trung 
Bỉ vận vong thời vào cộng phỉ 
Quốc gia tiệt lộ bởi gian hùng!. 

Sĩ phu vị quốc há bó tay? 
Xương máu tiền nhân…nợ đã vay 
Vô phúc biên cương kề phương Bắc 
Triền miên hiểm họa kiếp đọa đày. 

Hữu nhãn vô thần…quân đốn mạt 
Làm sao biết nhục lũ hạ nhân? 
Quốc phá gia tan… câu hữu trách 
Mê muội đốn hèn đám hôn quân!. 

Nguyên Thạch 
* Văn Thiên Tưởng-Nguyễn Công Trứ dùng trong bài "Chí Làm Trai" .
LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanH��������������������������� S������������������

  • Tài Sản Khổng Lồ Của T.T Nguyễn Tấn Dũng.
  • Ông Đặng Văn Thành 'đã trở về nhà'
  • Lê Quốc Quân “trốn thuế”?
  • TẠI SAO ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI BỊ 'ĐÁNH'?
  • CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN VÀNG - THỰC CHẤT LÀ QUỐC HỮU HOÁ THƯƠNG HIỆU & THÔNG ĐỐC BÌNH TỎ RÕ SỰ KHINH THƯỜNG QUỐC HỘI!

  • Add a comment