Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanC���������NH B������O

  • Phó Thủ Tướng thăm heo
  • CẦU NHẬT TÂN ĐÁNH TRẬN GIẢ!
  • GỞI ĐÀI CHÂU Á TỰ DO
  • NÓNG! TIN TỨC HÀNG NGÀY CHÍNH LÀ HACKER ĐỘT NHẬP QUAN LÀM BÁO!
  • Mỹ chính thức yêu cầu Nga trao trả Edvard Snowden

  • Add a comment