Quý tử họ Nông đi 'chăn' gái mãi dân và bệnh giang mai!

QLB - Khi nghe 'ngoài cổng' báo vào " Nông Đức Mạnh xin gặp", Thủ Tướng phán luôn "ông này đến xin xỏ cho vợ chứ gì... bảo tôi không có nhà". Cận vệ đành ra 'xua' "Thủ trưởng không có nhà"! Nhưng rồi ông con trai họ Nông còn bị 'bứng' từ Bí Thư Bắc Giang về làm bù nhìn ở cái Ban Dân tộc. Nay bỗng nhiên được Thủ Tướng giao thêm cho việc đi phòng chống 'gà mỏ đỏ' và 'bệnh giang mai'! Không rõ ông Thủ Tướng định giở 'võ' gì đây?


Phàm ở cái xứ cộng sản: Một kẻ làm quan cả họ được nhờ - cứ nhìn con cái Nguyễn Tấn Dũng là thấy liền hà! Nhưng cũng ở cái xứ này: Quan mà 'về vườn' thì cả họ cũng 'gồnh gánh' theo sau...


Mời xem

Ông Nông Quốc Tuấn nhận thêm nhiệm vụ 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.
 
Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình, nguồn lực và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Theo N.C.K

Tiền Phong

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanH��������������������������� S������������������

  • CHỈ 10 TRIỆU ĐỒNG CÁN BỘ CỦA TỔNG BIÊN TẬP DDDN GỠ BÀI CỨU CÁC BỐ GIÀ!
  • CON RỂ THỦ TƯỚNG BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI???
  • Giải mã 600 triệu USD trái phiếu VNS chính là kế hoạch của bố gài Việt Nam móc nối Mafia Quốc tế
  • Anh Ba sạo, người nói láo như Cuội
  • 'MA XÓ' NGUYỄN TẤN DŨNG LẠI BỊT MIỆNG BÁO LỀ ĐẢNG!

  • Add a comment
    An - 8 years ago
    Ghét ai thì bác chửi người đó, sao lại đem cả dòng họ người ta ra mà chửi? Tôi cũng không ưa 2 bố con ông này nhưng cũng mang họ Nông, hay bác miệt thị tất cả những ai là họ Nông chúng tôi vì không phải là người Kinh, và các bác không đồng ý với chính sách hòa hợp dân tộc hiện giờ? vậy các sắc dân thiểu số chúng tôi có nên đấu tranh đòi tự trị hay li khai để không còn bị miệt thị không nhỉ?