ANH Y TÁ BÁO MỘNG


Chí Phèo đang mơ màng tại cây sứ ngàn tuổi ở nhà 'Nguyễn Đình Chiểu', bỗng thấy anh y tá hiện lên báo mộngng. Thoạt đầu Chí Phèo tôi không nhận ra nổi vì anh y tá sắc thái mệt mỏi, thất thần, cái bụng ‘phát tướng’ bỗng biến đâu mất??? Chỉ đến khi nghe y tá xưng danh Chí Phèo mới tá hỏa ra.
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguy

LIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanH��������������������������� S������������������

  • AI ĐƯA DƯƠNG CHÍ DŨNG LÊN?
  • THỦ TƯỚNG GIAO CHO NGÀNH CÔNG AN NHIỆM VỤ QUÁ KHÓ
  • ÔNG BÁ THANH & ĐỒNG CHÍ X - AI LÀ KẺ DỐI TRÁ?
  • TỪ KẺ TRỘM CHÓ ĐẾN ÔNG THỦ TƯỚNG DŨNG
  • \'Nhóm Blog Kami\' chính là Sâu chui vào phá

  • Add a comment