BỐ GIÀ KIÊN ĐÃ BỊ BẮT!

Xin thông báo đến toàn thể độc giả: Bố già Nguyễn Đức Kiên đã bị bắt sau một chuyên án đặc biệt được lập lên do chính Bộ Trưởng Trần Đại Quang trực tiếp lãnh đạo phối hợp cùng Tổng Cục 2 đã phanh phui ra toàn bộ đường dây lũng đoạn kinh tế - Chính trị của bố già Kiên, Trầm Bê và Nguyễn Thanh Phượng - Nguyễn Tấn Dũng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến Quý bạn độc để chia vui ... Cho thấy Tổng bí thư và Chủ tịch nước đang làm thật chứ không còn là những anh tuyên giáo....

Quan làm báo

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanH��������������������������������������������������������������������������������� S������������������������������������������������������

  • VÕ 'CẨU ĐIÊN SỰC' CỦA ANH Y TÁ!
  • TÀI SẢN CỦA BỐ GIÀ KIÊN
  • ÔNG VUA KHÔNG NGAI NGUYỄN VĂN HƯỞNG
  • Nhà ông Đặng Văn Thành trong vòng xoáy mới
  • Muốn yên thân - Hãy viết Blog chửi Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng!

  • Add a comment