THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • BCT ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG!
  • Công an tố cáo cựu Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh
  • Liệu Hội Nghị 6 có lặp lại?
  • Đừng 'ăn cắp' ngôn từ của Nhân dân!
  • Viễn tưởng từ chức

  • Add a comment