VỤ ÁN MASAN- TECHCOMBANK

“Ma trận” chuyển nhượng vốn nhìn từ “Phở 24”, Masan


Tham nhũng 500 tỷ thì còn bị vạch mặt, nhưng tham nhũng đến 5 tỷ đô thì 'quyết định không kỷ luật'!


Bí mật đằng sau vụ án Bố già Nguyễn Đức Kiên: P.1: Thống đốc Bình - chủ nhân ông thật sự của Samcombank!


Những “dính líu” của ngân hàng Techcombank đến vụ án “Bầu Kiên”


"Bầu Kiên" và "quyền lực đen"


Tội ác của các bố già đen - đỏ gây ra cho nước nhà 10 năm cũng chưa hồi phục!


Bố già Quang -Anh - Bình công khai 'chiến tích'!


Giải mã 600 triệu USD trái phiếu VNS chính là kế hoạch của bố gài Việt Nam móc nối Mafia Quốc tế


Bố già Quang -Anh - Bình công khai 'chiến tích'!


Hỏi thống đốc Bình: Các 'Sói Nga' đã mang bao nhiêu tiền từ Đông Âu về đầu tư cho Việt Nam?


CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC, CƯỚP NGÀY LÀ ... X?


Mỗi ngày là ma cà rồng lại hút thêm máu của nhân dân để trường tồn....


TẠI SAO KHÔNG BẮT NGUYỄN ĐĂNG QUANG & HỒ HÙNG ANH NGAY ĐI?


A. VỤ ÁN TẬP ĐOÀN MASAN & TECHCOMBANK


SỰ THẬT VỀ LỄ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÍN NHIỆM 2012!


CAN THIỆP CỦA MÔT ÔNG 'TRỜI' ĐỂ HỒ HÙNG ANH TẠI NGOẠI ĐIỀU TRA!


KHẲNG ĐỊNH HỒ HÙNG ANH ĐÃ BỊ BẮT & THÔNG TIN ĐANG BỊ DẤU NHẸM!


HỒ HÙNG ANH - CHỦ TICH TECHCOMBANK ĐÃ BỊ BẮT


KỊCH BẢN THÂU TÓM MOBIFONE VÀ KHỐNG CHẾ BỘ TRƯỞNG TRẦN ĐẠI QUANG CỦA MASAN!


MASAN - KẺ CƯỚP TAY KHÔNG 'BẮT NÚI PHÁO'


CHỈ 10 TRIỆU ĐỒNG CÁN BỘ CỦA TỔNG BIÊN TẬP DDDN GỠ BÀI CỨU CÁC BỐ GIÀ!


INFORNET LÀ TAY SAI CỦA BỐ GIÀ MASAN & TEC


VỤ ÁN RỬA TIỀN CỦA MASAN & TECOMBANK TỪ 2003-2006


CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÔNG CHO CẦM CỐ BẰNG CỔ PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN MASAN-MSN


SỰ THẬT VỀ NGUYỄN ĐĂNG QUANG ĐANG 'NHỞN NHƠ' BÊN NGOÀI?


A. HỒ SƠ MAFIA TECHCOMBANK & MASAN


CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MASAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU LÂU DÀI...


HÃY HỎI NGUYỄN ĐĂNG QUANG???


NHỮNG ÔNG GIÀ LẨM CẨM CHẠY ÁN


CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MASAN ĐÃ BỊ BẮT