CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Dương Chí Dũng thoát án tử nếu bồi thường 5 tỉ đồng?


Viet 'Nem'!


Đài truyền hình Quốc Gia Việt Nam giả mạo Mẹ - Con chương trinh đinh 'Như chưa hề có cuộc chia ly'


Du lịch ở thiên đường văn minh XHCN


Ông Hai Say và câu chuyện: Thằng mù


Ông Hai Say hỏi: Từ người đến vượn mất bao nhiêu năm?


Ông Hai Say và chuyện uống trà


Ông Nguyễn Phú Trọng: “Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ!”


Việt Nam đang vội vã tiêu diệt Cà phê 'Cộng' - Hoá ra họ sợ cả chính họ!


Doanh nhân Việt Nam - Những chiến sĩ hy sinh trên mặt trận kinh tế...


Cười cuối tuần!:


Cộng sản mà em


Chí Phèo thời nay - Sưu tập


Không thể MẤT cái không có!


"Choa bắt mi vì tội mắt mi bị lé"?


Lấy độc trị độc" để tìm chon mình con đường sống đến với thế giới tự do ...


TÁO QUÂN BỊ ĐUỔI VỀ


Chém với Ba Thánh


Những con sâu cổ đeo cà vạt trên ti vi


LÚ BÁ TƯ, TAM ANH CHIẾN LỮ BỐ - kỳ 2


Mỗi câu phát biểu 'ấn tượng' của Thủ Tướng là một hạt gạo thì.... cứu đói được 30% dân số!


BỘ SƯU TẬP NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG ÔNG DI LẶC... XƯA VÀ NAY ?


Kiểm điểm cuối năm


CHUYỆN LOÀI CẨU


BỌN LƯU MANH VÀ NHỮNG ÔNG VUA CẢ TIN.


4 MẨU CHUYỆN VỀ LÝ DO KHÔNG THỂ TỪ CHỨC


HẺM "BUÔN" CHUYỆN - Cầm quyền hay cầm tiền ?


Kế hoạch tiếp theo của Bộ Giao Thông Vận Tải về xe chính chủ!?


Nhật ký tấn trò đời


HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 37 ) :Còn cái lai quần cũng đánh…thuế (!)


XEM TẤU HÀI


Bộ Công an coi viết sự thật về VN đương đại là một tội: cấm tác giả Anh nhập cảnh


Giải thưởng con ếch…vàng


3 Dê "Mồi còn ngon thì tao còn chén!"


Chuyện Vui: Giáo Sư Ngô Bảo Châu Đầu Hàng Vì Không Giải Được Một Bài Toán Dễ !


HẺM..."BUÔN" CHUYỆN - Chất vấn…đồng chí X.