Tướng Hưởng "Đ.M, tụi bay lại để cho thằng Tâm về nước là sao...."

Quanlambao -  Sáng Chủ Nhật 28/10 Hưởng nhận được tin Đặng Thành Tâm đã về đến Việt Nam. Hắn tức tối điên lên triệu tập khẩn cấp Tô Lâm .

Tướng Nguyễn Văn Hưởng "Đ.M, tụi bay làm ăn kiểu gì mà để cho thằng Tâm nó bò về nước?"

Tô Lâm "Thưa anh mọi email, máy tính của chúng nó đều được theo dõi liên tục ngày đêm, từ trước đến nay mọi hành tung của nó đều bị bám sát chặt chẽ... Bọn em cũng đã tung lên mạng lề trái chùm bài đủ thứ để làm cho nó sợ không dám về nước .... nhưng..."

"Nhưng nhị cái con mẹ gì... Tụi bay để nó về Việt Nam là phá sản  kế hoạch biến nó thành Quan làm báo rồi còn mẹ gì nữa...", "Tụi bay làm ăn hơn cả cứt ... cả năm trời mà không thể 'thịt' nó bằng đường kinh tế, bây giờ thì vụ 'Quan làm báo' cũng phá sản mẹ nó rồi..."

Tô Lâm: "Chúng ta có thể tương kế tựu kế" ... "Nhân dịp này chúng ta tung tin kêu thằng Tin tức hàng ngày loa lên rằng thằng Tâm dám bò về là do Trần Đại Quang bảo kê cho nó để trả nợ lão tư Sang đưa lên Bộ Trưởng... như vậy vừa bôi đen được Đại Quang không dám bảo vệ nó mà lại 'tẩn' được cả lão tư..."

"Vậy mày cho mấy thằng làm ngay đi.... Phải giết bằng được thằng cha Tư và thằng Quang mới được. Thằng Quang không bị 'giết' thì nó cũng se giết mày thôi...."

Chí phèo đang uống rượu với Thổ thần xin báo cho bà con nghe...
LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanHỒ SƠ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

  • KH CỦA TƯỚNG HƯỞNG: BẮT BÀ YẾN - TRÚNG 03 MŨI TÊN
  • Hành trình đào tẩu và \"mật danh\" của Dương Chí Dũng
  • TÉSTING
  • CẦN BẮT GIAM BEO BLOG HỒ THỊ THU HỒNG
  • Tại sao Nguyễn Phương Uyên bị 'lôi' về Long An?

  • Add a comment