Obama: 167 Rommey: 184


Quanlambao - Đến 11:00 am ngày 7/11 giờ Việt Nam:
Obama: 167 Đại cử triRommey: 184 Đại cử tri
Theo CBS

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHế GIớI

  • Trung Quốc âm mưu độc chiếm dầu mỏ trên biển Đông
  • Syria hy vọng \"vũ khí bí mật\" đánh chìm tàu chiến Mỹ
  • Đông dược Trung Quốc chứa đầy thuốc trừ sâu
  • Điều gì đang xảy ra ở đảo Ba Bình?

  • Add a comment