Tội này ai sẽ xử ông

QLB 

3000 cảnh sát Đàn áp ngườ dân Văn Giang Đặng Huy Văn:  Chiều muộn, trời mới tạnh mưa. Hôm nay ngày 16/7 âm lịch nên dân gian gọi là mưa trở mã. Đi bộ vài vòng mà không hiểu sao cảm thấy buồn khủng khiếp! Vừa đi vừa trò chuyện với một chàng đại tá bộ đội đặc công 55 tuổi. Anh ta nói, “bây giờ mà ông Lê Hiếu Đằng lập đảng đối lập thì sẽ bị đàn áp ngay!” Mình rất ít quan tâm tới các đảng phái chính trị nhưng cũng để xem rồi đây điều gì sẽ xẩy ra?

Chàng đại tá bộ đội đặc công đương chức này cũng thừa nhận, năm 1974, đảng ta cũng đã có một thoả thuận nhờ Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa hộ, nào ngờ sau năm 1975, ta không đòi lại được nữa! Đúng là "Tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò!". Ngu dốt cũng là một tội, đặc biệt, vì ngu dốt mà để mất nước thì tội còn lớn hơn rất nhiều!

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?Tội này ai sẽ xử ông?
Hoàng-Trường Sa với Biển Đông ai đòi?
       Giặc Tàu tàn ác bao đời
Sao không thương lấy giống nòi, ông ơi!

       Theo Tàu mấy chục năm trời
Ông xem đất nước giống nòi được chi?
       Sao không tự rút lui đi
Trao quyền người khác tiếc gì nữa ông?

       Để dân gìn giữ Biển Đông
Xây lại Tổ Quốc non sông đẹp giàu
       Thích thì ông chạy sang Tàu
Để đất nước Việt đồng bào tự lo!

       Tin Tàu mất cả cơ đồ
Mà cha ông giữ đến giờ đó ông
       Tiền sao đổi được núi sông
Mà để Lịch Sử hận ông kiếp đời!

Hà Nội, 22/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn

 

(Nguồn: Huy Văn Đặng Facebook)LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Tú Khuê thương tiếc anh Văn
  • NỬA NGƯỜI NỬA NGỢM, NỬA ĐƯỜI ƯƠI
  • ÔI THÀ ƠI EM MAU VỀ ĐI HỌC!
  • Đằng sau bài Thơ Tù Của Ngục Sỹ Lê Quốc Quân
  • VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

  • Add a comment