Sức đâu nuôi đảng?

QLB 

 Nước em, chín chục triệu dân 

Có hơn một nửa thành phần rẫy nông 

Dân em độ nhật bằng công 

Mười triệu cán bộ rong rong ngoài đường! 

Mười triệu dở dở ươn ươn 

Mười triệu hầu hết là phường hại dân 

Trời ơi! Mười triệu đống phân 

Đã hơn triệu mấy hung thần côn an! 

  

Nước em biển bạc rừng vàng? 

Cứ đem dâng bán nuôi hàng mọt dân 

Dân lo chạy bữa sút quần 

Cán bộ ch ỉ ký... chẳng cần làm chi. 

  

Nói ra... thì thấy rất kỳ 

Dân em trơ háng... còn gì mà cho 

Dân em ốm yếu thân cò 

Làm sao nuôi nổi mặt mo tà quyền. 

  

Việt Nam, giờ chỉ biết tiền 

Truyền thống đạo lý thánh hiền vứt đi 

Kiếp dân, đồng nghĩa cu li 

Nên bị cán bộ chúng đì triền miên. 

  

Thời nay xã hội đảo điên 

Chỉ lớp nhà nước chứa tiền đầy kho 

Lãnh đạo toàn những mặt m o 

Không vì đất nước, chỉ lo đảng mình! 

  

Mười người lo chuyện gia đình 

Lại nuôi thêm một âm binh đầu đường 

Ngẫm nghĩ lại thấy càng thương 

Dân nghèo tiều tụy, Quê Hương héo tàn. 

  

Bốn triệu thằng đảng là sang 

Có hơn triệu mấy côn an là giàu 

Xe xanh lầu đỏ đủ màu 

Tao là quyền lực, luật tao luật rừng!. 

  

Bốn triệu hải ngoại cong lưng 

Cày hai ba việc để bưng tiền về 

Cứu cha cứu mẹ cứu quê! 

Gián tiếp cứu đảng ngụy tề sống thêm!. 

  

Mỗi năm chục tỉ sướng êm 

Vốn lãi khỏi trả lại thêm tiền lời 

Việt kiều thức tỉnh ai ơi 

Thôi đừng tiếp đảng cho đời thêm đau. 

  

Chúng ta cương quyết với nhau 

Cứ để đảng yếu té nhào nay mai 

Đừng nuôi đảng sống dài dài 

Ngày cộng chưa chết, tương lai còn mù. 

 

Nguyên ThạchLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • GIÁ XUÂN NÀY CON ĐƯỢC VỀ THĂM MẸ!
  • Thương về những người lính năm xưa
  • Ai về?
  • TÉSTING
  • A. THƠ VĂN

  • Add a comment