Khắc khoải

QLB - 

(Tâm tư từ những trái tim Phương Uyên-Nguyên Kha gởi hai bạn trước ngày tòa án vc lại dở trò tuồng chèo!.)

 

Tôi viết lời thơ từ trái tim mưng mủ

Cho dân tộc này dài giấc ngủ triền miên

Dân nước tôi, đau đớn khắp ba miền

Việt Nam hỡi, bao giờ mới bình yên cuộc sống?.

 Bảy mươi năm!

Dòng thời gian ác mộng.

Bảy mươi năm!

Sáo rỗng lọc lừa.

Bảy mươi năm!

Phận nước đong đưa…

Bao lâu nữa, cho vừa tham vọng?.

 

Dân tôi muốn sống

Việt Nam phải sống

Bốn ngàn năm giòng giống Tiên Rồng

Bốn ngàn năm, há để bọn tôi rợ hóa thành không?!.

Không, triệu lần không thể để đảng siết dân vào tròng nô lệ.

 

Người dân Việt khắp năm châu bốn bể

Nhất quyết không để đảng lộng hành

Bởi Quê Hương này không phải của các anh

Tự tung tư tác lộng hành dâng bán.

 

Lịch sử Việt, không là Mông Hán

Thì các anh chớ mù quáng đê hèn

Tổ Quốc ngày mai sẽ vượt thoát mặt trời đen

Là ngày tận của bọn hèn đền tội.

 

Nguyên Thạch



LIKE 0 | | HOME NEXT



Liên quanTHƠ VĂN

  • CHỦ DÒM TỚ TẮM!
  • GIÁ XUÂN NÀY CON ĐƯỢC VỀ THĂM MẸ!
  • Xin tiễn biệt bà Liêng được trở về Cõi Phật!
  • Ngẫm rằng chung một giống nòi
  • Sức đâu nuôi đảng?

  • Add a comment