Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!

QLB


Chúng ta có một nền giáo duc

Bắt nguồn từ triết lý sai lầm.

Lấy tiêu chí vâng lời, đồng phục

Làm thước đo Trí Dũng, Tài Tâm.

Cặp sách nặng đè vai sĩ tử,

Vòng kim cô siết chặt tư duy.

Quỵt tương lai, ăn mày quá khứ;

Vương triều tuyên giáo đỏ lâm nguy.


Bởi giáo dục nghèo nàn, buồn tẻ,

Trích cú tầm chương, vẹt thuộc lòng.

Bầy sâu mọt giáo điều, nô lệ,

Chẳng nên “chuyên”, cũng chẳng thành “hồng”.


Giáo dục cấm kỵ điều khác biệt,

Sợ đa nguyên, xét lại, hoài nghi.

Yêu đồ giả, ngại dùng của thiệt,

Ghét phê bình, độc lập tư duy.


Nền giáo dục chẳng cần thực học,

Chạy theo thành tích, sính văn bằng.

Nhiễm sắc thể Lê nin tà độc

Cấu thành gien toàn trị lai căng.


Đảng trị bẻ ghi nền giáo dục

Rẽ qua đường đào tạo thần dân.

Ngày nay lời Tuyên ngôn lập quốc

Mùa Thu Tháng Tám nhạt phai dần.


Giáo dục giao hòa “văn hóa Đảng”,

Giáo dục suy – văn hóa lụi tàn.

Khi giáo dục rơi vào khủng hoảng,

Loạn trào “văn hóa phản nhân dân”.


Phác họa đôi điều nền giáo dục,

Bức tranh buồn thực trạng, nguyên nhân.

Đau quốc nạn, bẽ bàng quốc nhục

Kéo nguy cơ Bắc thuộc đến gần.


Nền giáo dục nằm trong tổng thể

Ao tù ý thức hệ “ngu lâu”.

Nước còn nhuộm bẩn màu chuyên chế,

Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!


TS Trần NhơnLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanGIÁO DỤC

  • \'Công bộc\' có thể nhân bản những gì?
  • Đại gia bị \"tẩy chay\" 1 năm vì đánh nhân viên sân golf Tam Đảo
  • Ông Hai Say và câu chuyện: Thằng mù
  • \"Tự nhiên ghét tên Phố\"!
  • Cà Mau - những bi kịch mang tên “cho con học đại học” - Phần 1

  • Add a comment