Đảng trị, Pháp trị khéo là ghét nhau!

QLB  


Nhận thức là một quá trình,
Tháng năm trải nghiệm giúp mình ngộ ra
Ai trong sáng, ai tâm xà,
Tội đồ lịch sử hay là Thánh nhân?
Chưa đủ độ lùi thời gian
Dễ gì tách biệt thau vàng phân minh;
Dễ gì vượt qua chính mình,
Ăn năn, phục thiện, chân thành sửa sai.

Thời gian nay đã đủ dài
Nhận chân đảng trị quái thai Tháng Mười:
Kéo lùi thế kỷ hai mươi
Về thời trung cổ sống đời dân nô;
Hiền tài bỗng hóa tội đồ
“Chống phá cách mạng”, “kẻ thù nhân dân”.
Công lý chẳng còn cán cân,
Luật sư – cây cảnh đâm cành, trổ hoa.

Trăm năm trong cõi người ta,
Đảng trị, pháp trị khéo là ghét nhau!
Đảng trị - tụt hậu, đói nghèo,
Nội xâm, ngoại thuộc, dân đeo xích xiềng.
Pháp trị đề cao nhân quyền,
Đa đảng bình đẳng, đa nguyên vững bền.

Những người cộng sản trung kiên
Treo cao chữ Nhẫn, ưu phiền đợi sung,
Hay nghe tiếng gọi non sông
Chôn vùi đảng trị, tiên phong phất cờ?
Nhân dân mòn mỏi mong chờ
Cải cách chính trị căn cơ, vững bền!


TS Trần NhơnLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • CHÚC MỌI NHÀ AN VUI HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI!
  • Bên thắng cuộc – Chương II: Cải tạo – Phần 1
  • ANH HÙNG NÚP
  • Tản mạn về đạo đức
  • 30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn!

  • Add a comment