Bản đồ tham nhũng toàn cầu

QLB -- Trung bình trên thế giới: 27%Nước hàng đầu1. Sierra Leone 84%2. Liberia 75%3. Yemen 74%4. Kenya 70%

Cứ bốn người thì có một người đưa hối lộ cho cơ quan công quyền trong năm ngoái, theo một khảo sát do Transparency International tiến hành tại 95 nước.Tình trạng tại các nước châu Phi tồi tệ nhất với Sierra Leone có tới 84% những người trả lời nói đã đưa hối lộ và bảy trong số 10 nước có tỷ lệ tham nhũng lớn nhất nằm ở vùng cận Sahara của châu Phi. Hãy xem danh sách dưới đây. Những nước có mức tham nhũng thấp nhất theo khảo sát là Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản và Australia, với mức đưa hối lộ dưới 1%.
Người dân, %Số nước< 5%165 - 9%710 - 14%1015 - 19%1120 - 29%1430 - 39%1440 - 49%950 - 74%1275% hoặc hơn
Nguồn: Minh bạch Quốc tế, Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu, 2013Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu 2013 của Minh bạch Quốc tế thu thập dữ liệu từ 95 nước - đối với một số nhỏ các nước, bao gồm Brazi và Nga, dữ liệu cho một số câu hỏi đã không được tính do có lo ngại về độ tin cậy và hợp lý.Biên độ sai sót cho mỗi nước là 3%. Mẫu khảo sát đặc trưng thường bao gồm 1.000 người. Bốn nước - Cyprus, Luxembourg, Vanuatu và Đảo Solomon - có mẫu khảo sát 500 người và biên độ sai sót 4%.BBC

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanQUỐC TẾ

  • Snowden và câu chuyện gây xôn xao thế giới
  • Lý do thực sự Cốc Khai Lai ám sát doanh nhân Neil Heywood
  • Ðại sứ Campuchia cáo buộc Việt Nam, Philippines chơi trò 'chính trị bẩn thỉu'
  • ‘TQ sẽ dùng sức mạnh bảo vệ chủ quyền’
  • Việt Nam và Internet: Sự đàn áp táo bạo

  • Add a comment