Đảng X cộng chớ đùa dại đùa dai!

 

-Thương tặng Nhóm Thanh Niên Yêu Nước, luôn can trường cho hôm nay và mãi mãi về sau. 

Các ông Đảng X chớ đùa dai 
Chọc giới sinh viên, nhức đầu dài 
Tuổi trẻ rường cột của đất nước 
Nhưng khi họ phá…chẳng thua ai.Các ông ngồi đó mà ôm đầu 
Tuổi trẻ dễ gì chịu thua đâu 
Bản án vô lương sờ ra đó 
Từ phường vô lại…lũ óc trâu. 

Các ông đợi đấy…để mà xem 
Trí tài hùng dũng của các em 
Sức mạnh khôn lường khi trổi dậy 
Ngâm giấm các ông..chua như nem. 

Tưởng rằng đem nhốt được Uyên-Kha 
Là xong, ngồi đó để làm cha! 
Toàn trị…bây giờ, xưa rồi Nguyễn 
Họ sẽ tặng đảng những món quà… 

Ấu trĩ…xem họ là kẻ thù! 
Bởi những cái đầu các ông ngu 
Tuổi trẻ ba miền, trong ngoài nước 
Sẵn lòng tiễn đảng biệt ngàn thu. 

Nguyên Thạch và QLB có chỉnh lý

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
  • Liên khúc Cóc Nhái Nhền Nhện Ểnh Ương
  • GIỌNG LƯỠI CỦA VẸM
  • Xin tiễn biệt bà Liêng được trở về Cõi Phật!
  • NỖI ĐAU TẾT MẬU THÂN CHƯA CÓ PHÚT NÀO NGUÔI!

  • Add a comment