Chỉ một con đường: cứu nước

QLB 


 

 

Dân tôi đó, miền quê lam lũ

Oằn lưng ra nuôi lũ đần đú đê hèn

Chúng biến dân tôi đời trâu ngựa thành quen

Cam tâm nhận một bọn hèn bán nước…

 Anh tôi, chị tôi, những mảnh đời xuôi ngược

Lo miếng ăn… bữa được bữa không!

Lũ lụt triền miên, nắng hạn khô đồng

Cà mắm hẩm hiu với những mong tồn tại.


Các em cháu tôi, đứa trai đứa gái

Lấy xong bằng nhưng chưa qua cửa ải “đầu tiên”!

Những thằng quan tham có chức lắm quyền

Chúng đần lắm nhưng cực siêng bảo thủ…


Nhục nhã thay!

Người đứng đầu cơ chế chính trị, lại có tên là lú

Thủ tướng quốc gia, một hung thủ tham tàn

Cơ chế như chuỗi dây thừng buộc dọc siết ngang

Chiêu mị lọc lừa… toàn đám quan tham nhũng!


Tuổi trẻ niềm tin,… dẫu chí tài nhưng vô dụng

Tiêu hao nhiệt tình rồi cũng chào thua!

Bởi đất nước tôi, mỗi ngành mỗi tỉnh đều có những ông vua

Dùng bạo lực để lùa dân vốn quê mùa thêm tăm tối.


Hỏi nơi nào trên thế gian này, yêu nước là có tội?

Hơn bảy tỉ người, ai cằn cỗi hơn dân tộc Việt Nam?

Có quốc gia nào đầy rẫy quan tham?

Thể chế nào chấp nhận người lãnh đạo chịu làm nô lệ?


Việt Nam tang thương…

Vô vàn điều để kể

Xuất phát từ cái cơ chế nhập nhằn

Sẽ còn muôn vàn khó khăn nối tiếp vạn khó khăn

Đưa dân tộc đến lai căng thuộc Hán.


Sẽ còn thêm nhiều Thái thú hăng say đưa Việt Nam vào tròng như Tây Tạng

Đẩy dân tôi vào năm tháng đọa đầy

Việt Nam ơi… cơn đau nhói là đây

Khi lang sói toa rập bầy quỉ dữ!


Khi đểu cáng lên ngôi chế ngự

Hỏi còn chăng một lịch sử oai hùng

Nỗi nhục này, há chẳng phải nỗi nhục chung?

Khi Tổ Quốc đã tận cùng khốn khổ…


Hãy đứng dậy đồng bào ơi, vùng lên khắp mọi nẻo đường góc phố

Nghe hồn thiêng, nghe quốc tổ đau thương

Chí làm trai

Đành quay mặt với Quê Hương?

Cương quyết chỉ một con đường cứu quốc.


Nguyên ThạchLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Chế độ nào giải Trung thoát Hán?
  • Con Ếch
  • Thay lời Tù nhân lương tâm Minh Hạnh gởi về....
  • Nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại
  • XIN MỜI HƯƠNG HỒN CÁC ANH TRỞ VỀ QUÊ ĂN TẾT!

  • Add a comment