Tuyệt thực

Vualambao  

Gửi tặng Cù Huy Hà Vũ


Lẽ nào như ngọn cờ đói gió

Thõng buông trên ủ rũ kỳ đài

Hỡi dòng sóng cuồn cuộn sóng tương lai

Hãy vì nhớ Biển Đông mà thức dậy

Hãy như giải Trường Sơn vững chãi

Dẫu đói tự do, dân chủ, nhân quyền

Đời vẫn tiếp đời lớp lớp vươn lên

Trời lặng gió, chính hồn ta thổi gió


                        Trại giam B14 tháng 4 năm 1999

                                    Nguyễn Thanh Giang

                                      Mobi: 0984 724 165LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Chùm thơ Hồn Việt
  • Con Ếch
  • Tản mạn về đạo đức
  • VIẾT TRƯỚC MỘ NHÀ CHÍ SĨ CÁCH MẠNG VÕ LIÊM SƠN
  • Ai tái cấu trúc ai? (1)

  • Add a comment