Kết quả bỏ phiếu của QLB bên cạnh Quốc Hội

QLB Vualambao 

Trong khi chờ đợi Quốc Hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm thì QLB cũng tổ chức lấy phiếu thăm dò đối với đồng chí X. Bất chấp sự sợ hãi, độc giả đã hưởng ứng và kết quả khá chính xác với tỷ lệ gần 97% muốn Thủ Tướng từ chức, đưa ra điều trần trươc Quốc Hội.


Như vậy so với kết quả bỏ phiếu ở Quốc Hội phản ánh hàn thử biểu của các ông bà Nghị Việt Nam thì có lẽ kết quả này phản ảnh mong ước của nhân dân.
LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanQUỐC HỘI

  • 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2013
  • Tên Nước là Hồn Nước!
  • Quốc Hội Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi....
  • Có phe nhóm hay không trong Quốc hội?
  • Phiếm Một Chút Về \"Tín Nhiệm\"

  • Add a comment