Hèn với giặc-ác với dân

QLB  


Mặt mo cộng sản, lãnh đạo hèn 
Cúi đầu lạy giặc, hiếp dân đen 
Quốc sách bởi óc trâu mặt ngựa 
Tế thế kinh bang...một lũ quèn!.Thằng Tàu cười mĩm…chúng mày ngu 
Có được quyền tiền sướng mê ru 
Tổ Quốc thượng vàng đem đổi cám! 
Lãnh đạo quốc gia, những thằng đù!. 

Tài nguyên lãnh hải vô vàn tỉ 
Bán riêng bỏ túi mấy triệu đô! 
Dân Việt sống sao ngàn năm tới 
Khốn khổ Việt Nam có Đảng X. 

Tự cổ nhân sinh thùy vô tử?* 
Há tựu muôn đời tiếng ố danh! 
Ngàn năm ô nhục Lê Chiêu Thống 
Triệu năm phỉ nhổ Vịnh Dũng Thanh… 

Lịch sử hàng nghìn năm chống giặc 
Nữ lưu Trưng Triệu đến Quang Trung 
Bỉ vận vong thời vào cộng phỉ 
Quốc gia tiệt lộ bởi gian hùng!. 

Sĩ phu vị quốc há bó tay? 
Xương máu tiền nhân…nợ đã vay 
Vô phúc biên cương kề phương Bắc 
Triền miên hiểm họa kiếp đọa đày. 

Hữu nhãn vô thần…quân đốn mạt 
Làm sao biết nhục lũ hạ nhân? 
Quốc phá gia tan… câu hữu trách 
Mê muội đốn hèn đám hôn quân!. 

Nguyên Thạch 
* Văn Thiên Tưởng-Nguyễn Công Trứ dùng trong bài "Chí Làm Trai" .
LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanHỒ SƠ

  • 1 Triệu đô la Phạm Quý Ngọ nhận của Dương Chí Dũng để mang \'đập vào mặt\' Trưởng ban Kiểm tra TƯ cứu \'CHÚA X\'!
  • Việc làm của SCIC cũng chính là do tội ác của Thống đốc mật vụ Bình gây ra!
  • Bằng chứng về tội ác của Thống đốc - Mật vụ chìm Nguyễn Văn Bình
  • Tiểu xảo 'Nhận lỗi' của Thủ Tướng!
  • Câu chuyện Ba Dũng đang tháo chạy có cái lý của nó hay không ????

  • Add a comment