Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXT



Liên quanCẢNH BÁO

  • TÉSTING
  • Nhà báo Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc ... rồi thành bắt thật!
  • \'Nhóm Blog Kami\' chính là Sâu chui vào phá
  • \'Kinh tế Việt Nam vẫn trong lộ trình xuống đáy\'
  • Đằng sau QLB ba cây gậy là ai?

  • Add a comment