Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCẢNH BÁO

  • Nhà báo Trương Duy Nhất hiên ngang ... và những người áp tải phải cúi đầu...!
  • TÉSTING
  • HNTW 7 phá bỏ nguyên tắc \'Dân chủ - Tập trung\' là hồi chuông cáo chung của Đảng CSVN
  • Hãy đánh đuổi đám mật vụ mạng để bảo vệ chính chúng ta!
  • Đòn thù sau Trung Ương 7 đã bắt đầu

  • Add a comment