Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCẢNH BÁO

  • TÉSTING
  • BLOG KAMI - "LÀM GÁI, GIÀ MỒM"
  • Đòn thù sau Trung Ương 7 đã bắt đầu
  • Hồ Hùng Anh chi ngân sách Đảng X nuôi Blog \'đánh\' Chủ tịch nước!
  • Nhà báo Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc ... rồi thành bắt thật!

  • Add a comment