Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCẢNH BÁO

  • Mẹ Nấm gấu: Đôi lời cùng thị Beo
  • CẢNH BÁO KHẨN: KAMI BLOG - GIÁN ĐIỆP MẠNG ....
  • HNTW 7 phá bỏ nguyên tắc \'Dân chủ - Tập trung\' là hồi chuông cáo chung của Đảng CSVN
  • \'Kinh tế Việt Nam vẫn trong lộ trình xuống đáy\'
  • Hồ Hùng Anh chi ngân sách Đảng X nuôi Blog \'đánh\' Chủ tịch nước!

  • Add a comment