Quêchoa thông báo

QLB 


Nguyễn Quang Lập12:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
Nhờ bác BVB thông báo:quechoa.vn bị chặn tứ tung. Nay bọ Lập đã chuyển sang: http://quechoa.info/ 
Nhờ bà con loan báo giùm. Xin cảm ơn! 
http://quechoa.info/ 
N.Q.L

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCẢNH BÁO

  • Nhóm gián điệp mạng Blog Kami bị chính BBC vạch mặt!
  • Mẹ Nấm gấu: Đôi lời cùng thị Beo
  • Nhà báo Trương Duy Nhất hiên ngang ... và những người áp tải phải cúi đầu...!
  • TÉSTING
  • Hãy đánh đuổi đám mật vụ mạng để bảo vệ chính chúng ta!

  • Add a comment