Chí Phèo thời nay - Sưu tập

QLB 

Cái tên mơ mộng Chí Phèo Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao 


..Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ aoLắng Nghe,xem, một bài học xương và máu không tốn tiền..của "nick" việt nam 
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao

Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh

Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
(Nỗi niềm Thị Nở, Quang Huy) 
 
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình 
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền

Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao

Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao

Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh

Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm. 

(Nỗi niềm Thị Nở, Quang Huy

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCƯỜI RA NƯỚC MẮT

  • Chém với Ba Thánh
  • HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 37 ) :Còn cái lai quần cũng đánh…thuế (!)
  • \"Choa bắt mi vì tội mắt mi bị lé\"?
  • Cộng sản mà em
  • BỌN LƯU MANH VÀ NHỮNG ÔNG VUA CẢ TIN.

  • Add a comment