Việt Nam Quốc Biến-Diên Hồng Thẳng Tiến

QLB 

Vualambao  -Tặng Phương Uyên Nguyên Kha cùng vô số những nhà đấu tranh cho Dân Chủ


Những đôi cánh chim non rời tổ nhỏ

Tung hướng bay trong gió ngàn xanh

Cất tiếng vang reo, vỗ nhịp quân hành

Cùng trí tuệ…hùng anh dũng cảm.

 Vượt lên chính mình, tuy chim non nhưng đã dám

Điểm mặt chỉ tên cả đám vong nô

Hèn mạt, manh tâm đánh tráo cơ đồ

Cùng một lũ rợ hồ phương Bắc.

 

Chứng tích bằng máu, thề không hàng giặc

Cương quyết xóa tan lũ tặc gian tà

Hơn bảy mươi năm ròng rã đã qua

Gom về một mối cho sơn hà nguy biến!.

 

Biên cương

Đất liền

Tây nguyên

Đảo biển

Hoàng Trường Sa dần hiến cho Tàu

Chiến lược mưu thâm chước quỉ Hồ Mao

Ngoảnh mặt quay lưng, mặc niềm đau dân tộc.

 

Chúng là những Thái Thú đê hèn mất gốc

Gây bao tang thương hiểm hóc khốn cùng.

 

Việt Nam ơi

Há chịu nhục chung?

Đâu một thuở hào hùng Trưng Triệu?.

 

Tuổi trẻ Việt Nam

Giờ lớn khôn và hiểu

Giá trị thanh niên, lấy trung hiếu dấn thân

Ngày hôm nay là ngày mà Tổ Quốc đang cần

Trước hiểm họa khối dân nô lệ.

 

Phương Uyên Nguyên Kha cùng toàn dân bốn bể

Nội ngoại siết tay nhau toàn thể đấu tranh

Tuổi trẻ niềm tin vững bước quân hành

Giữ gìn bờ cõi ngàn xanh vững mãi.

 

Bĩ vận quốc gia thì dẫu trai hay gái

Đành lòng sao trước ngang trái chất chồng

Vùng dậy xóa tan thứ chủ nghĩa viễn vông

Vô nhân bản…chỉ biết A K, dùi cui, đạn, còng cai trị!.

 

Độc lập

Tự do

Muôn vàn trân quí

Xương máu tiền nhân sĩ khí trường tồn

Mỗi tuổi trẻ Việt Nam là mỗi huyệt mộ vùi chôn

Cuồng ngông đại Hán ác ôn xâm lược.

 

Phương Uyên Nguyên Kha Thục Vy Kim Tiến Minh Hạnh Nguyên Khang…Tuổi trẻ Việt Nam đi trước

Gánh tang bồng, nợ nước trả vay.

 

Muốn nhìn thấy Quê Hương tươi sáng ngày mai, ắt phải bắt đầu từ hôm nay

Phải khởi điểm mới có ngày toại nguyện.

 

Việt Nam quốc biến

Diên Hồng thẳng tiến.


Nguyên ThạchLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Thương thay một bọn lòn trôn
  • Chỉ một con đường: cứu nước
  • Phương Uyên Thiên Thần Nhỏ
  • Rõ là quỷ kế giặc Tàu!
  • Chùm thơ Hồn Việt

  • Add a comment