Bỏ phiếu tín nhiệm - Rồi lại một trò hề!

QLB - 


- Quốc hội khai mạc hôm nay có lẽ là mong đợi và hy vọng của triệu triệu con tim đang khắc khoải đi hết thất vọng của Hội Nghị TƯ 6 đến chán chường của Hội nghị TƯ 7... Việt Nam không khác gì một chiếc lồng khổng lồ ngột ngạt, thiếu ô-xy nên nhìn thấy bình khói bốc lên cũng thầm mơ ước đến bình ô-xy, nào ngờ nó lại bình khí CO2!


Ngày 10 và 11/6 sẽ là ngày bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh QUốc Hội đã bầu. Song bất cứ đại biểu nào nhìn vào chương trình cũng đều nhận được thông điệp rất rõ Lãnh đạo Quốc Hội muốn gì qua kỳ bỏ phiếu này. Lịch bỏ phiếu được sắp tới 2 ngày! Nhưng đại biểu chỉ được thảo luận ở Đoàn! thậm chí ở Tổ cũng không được thảo luận, còn Hội trường thì đừng có nằm mơ!

Đây là 'chiêu' chia để trị! Chia nhỏ ra từng Đoàn, có đến 2/3 số đoàn của các Tỉnh lèo tèo vài ông bà 'Nghị gật' mù tịt thông tin, nhiều lần họp đoàn nhân sự kế hoạch cả buổi chiều thảo luận, nhưng cũng chỉ không quá 30 phút là xong, tất cả nhất trí theo ý kiến của Truỏng đoàn - Thế là xong!


Ra Hội trường Quốc Hội chỉ có nhắm mắt bỏ phiếu. 


Người ta đã kỳ vọng ông Chủ tịch Quốc Hội - Con cháu Bác Hồ sẽ làm nên lịch sử chí ít cũng noi gương Gia Tiên của mình, nào ngờ ...


Có lẽ ông Chủ tịch đã được Chính Phủ 'chăm sóc' kỹ nên đã phớt lờ cả 'bức xúc' của chính Ngài Tổng Bí thư phát biểu với cử tri đại loại ... Hãy coi chừng mua bán phiếu!


Với 'võ' thảo luận Đoàn của Quốc Hội thì chẳng cần phải mua phiếu làm chi cho tốn kém! Chỉ cần mua một vào 'cái đinh' là đủ bịt miệng toàn bộ các ông bà Nghị chỉ còn có gật chứ còn biết làm gì hơn?


Người ta nói "Cái gì cũng có thể mua được ở Việt Nam" quả không ngoa!


Thám Tử QuanLIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanQUỐC HỘI

  • Gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Bình Dương: 'Con Nghé thông thái nhất Việt Nam'!
  • Việt Nam tiếp tục bị giằng xé bởi \'BẮT\' & \'THẢ\' .....
  • Tản mạn tháng 5 \'Đỏ lửa\'
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bản yêu sách gửi Hội nghị Vec-xây và Hiến Pháp 1946

  • Add a comment