Tổng thống Gaddaffi có khi nào nghĩ đến ngày phải chết trong ống cống không?

QLB  

Gaddafi chết nhục nhã

- Hội nghị Trung Ương 7 sắp kết thúc báo hiệu một cuộc chiến tương tàn bởi sự thắng thế của Đảng X công khai đối đầu 12 ông Thiên đình BCT không muốn Đảng cộng sản nhuốm màu thành Đảng X. Dù là 'Thiên đình' nhưng tiếc thay lại là thành phần thiểu số nên đành 'ngậm bồ hòn làm ngọt'!


Nguyên tắc bầu phiếu tập thể đã được Đảng CS áp dụng kể từ ngày ra đời, cùng với nguyên tắc 'Dân chủ - Tập trung' đã khiến cho Đảng CSVN luôn thắng thế trong mọi cuộc bầu bán. Chả thế mà dân Hà Nội đã từng ví cái thẻ 'Đỏ' Ủy viên Trung Ương là thẻ đi tàu suốt! Ít nhất thì cũng đi 'suốt' cho 05 năm ngoài vòng pháp luật chỉ có Đảng có quyền quyết định, miễn nhiễm với luật pháp và chẳng ai làm gì được!

Quả là gậy ông lại đập lưng ông khiến cũng vì hai cái nguyên tắc này mà Tổng Bí Thư và 11 ông Ủy viên Bộ chính trị khác đành thúc thủ nhìn Hội nghị Trung Ương 'vứt' nghị quyết của các ông vào sọt rác không hề thương tiếc!


Thông báo kết quả Hội nghị 6, Tổng bí thư nghẹn ngào, Chủ tịch nước 'than van' mihf chỉ là tiểu số', liệu các ngài sẽ nói gì khi phải thông báo sự thất bại của 12/14 ủy viên BCT cho quốc dân đồng bào?


Còn 02 ngày cuối tuần để rồi xem sức mạnh của Đảng X đến đâu, 12 ông BCT sẽ trung thành với TBT hay chọn con đường đứng vào 'đám đông' như lời vợ dặn?


Xin nhắc các ông rằng: Đám đông của Đảng X chính là tiểu số đối với nhân dân. Dù cho Đảng X có độc tài, phát xít tàn bạo đến ghê rợn cũng chỉ có thể kéo dài sự giãy chết mà thôi. 

Nền kinh tế đất nước ngày càng què quoăt, nhân dân lầm than bị đọa đầy chẳng khác trâu ngựa ...

Nhân dân Việt Nam một ngày không xa cũng sẽ 'lật thuyền' đâm chết mấy thằng việt gian, tham quan.... Tổng thống Gaddaffi có khi nào nghĩ đến một ngày mình phải chết trong ống cống không?


Trần Ái QuốcLIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanTIN NỔI BẬT

  • Những điều chưa biết về 2 ứng viên Phó thủ tướng mới
  • Đôi lời gởi ông Bá Thanh
  • Trung Nam Hải đe dọa ở Biển đông
  • Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ' Nguyễn Thanh Phượng?
  • A.TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO

  • Add a comment