Thứ tự ưu tiên của HNTW 7!

QLB   - Trong giờ giáo dục công dân, thầy giáo hỏi học trò :” Nều cung điện Louvre chẳng may bị cháy, và bạn chỉ có thể cứu một bức họa duy nhất, vậy bạn chọn bức họa nào ?” 

Phần đông học sinh trả lời : chọn bức Mona Lisa, vì đó là một trong những bức tranh quý nhất của bảo tàng. 

Riêng em Jules Verne trả lời là em sẽ chọn bức tranh nào gần cửa thoát hiểm nhất. Vì em không thể chạy ngược lên lầu 2 để đến bức Mona Lisa đặt nơi thâm nghiêm, thì em sẽ bị lửa nuốt mất. 

Jules Verne đã nhận được điểm thưởng. Sau nầy em đó chính là nhà văn nổi tiếng của nước Pháp. 

(dựa theo Xuân Dung/dân trí)


Sát rạt với câu chuyện hôm qua, 2-5, về Hội nghị TW 7 của VN.

Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 6 vấn đề cho hội nghị. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng của toàn xã hội về nền kinh tế đang rơi tự do chưa có lối thoát, trước sự đe dọa hằng ngày về chủ quyền đất nước, và đặc biệt, sự mâu thuẩn đang hồi gay cấn trong nội bộ Đảng với những cú ra đòn độc, dồn dập của các phe phái, dân chúng thì đang bất mãn tràn hông ; thì 6 vấn đề trên, có vấn đề nào là ưu tiên cấp bách đối với tình hình hiện nay ? 


1) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị….bla, bla, 

2) Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…bla, bla. 

3) Bàn về dự thảo sửa đổi HP….bla bla. 

4) Sơ kết một năm thực hiện NQ ĐH XI, và…bla bla 

5) Xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ kế tiếp (cho lứa con và cháu). Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT và Ban Bí thư. 

6) Ứng phó biến đổi khí hậu…bla bla. 


Trong 6 vấn đề trên, thì có hơn 5,5 cái là giống bức họa Mona Lisa, chì dưới 1/2 mục 5 là giống bức họa gần cửa thoát hiểm : Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT. ! 

Tuy vẫn biết là huê dạng để phôi pha che lấp, nhưng không xong ! Kết quả của một ngày tranh đấu cực kỳ căng thẳng, đến 10 giờ đêm, người dân không biết là nên vui hay buồn ? Vui là vì “sự thua” của phe bảo thủ, mà buồn là vì “sự thắng” của phái lợi ích. !!! 

Cái dưới “một nửa” nầy làm gãy đổ hết hơn 5,5 cái kia, nói chi tới “những nhiệm kỳ kế tiếp” cho con cháu chúng ta, hởi TBT ? 

Những ngày kế tiếp, bàn là bàn các chuyện để bàn. 

Kẻ thù thì đang xua binh mã, khua chiêng múa kiếm. 


Nhân dân đang khóc đây ! Hởi…Hội nghị ! 


Hạ Đình Nguyên. LIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanDÂN CHỦ VÀ ĐẢNG PHÁI

  • Đồng hành tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ
  • Cầu nguyện cho một Việt Nam tự do
  • Nhìn Bắc Triều Tiên thương thay cho dân tộc Việt Nam!
  • MỘT CUỘC “BẮT CÓC” LY KỲ NGÀY 9/12/2012 (Lê Công Giàu)
  • Ăn theo Điều Bốn để ô danh?

  • Add a comment