'Thế giới Google' đã công nhận Hoàng Sa của Việt Nam!

QLB 

Google Earth đã thể hiện Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

- Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học Thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải Ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự  đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!Phầm mềm Google earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (Paracel islands belong to Vietnam)


TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM

PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ...

西沙群島和南沙群島屬於越南


Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới 'Google' công nhận!


Nhân dân Việt Nam, bạn bè Năm châu bốn biển hãy cùng nắm tay nhau quảng bá vào xem để đưa rating lên cao giúp bất cứ ai khi vào google sẽ hiện ra ngay hình ảnh này!


Trần Quốc TếLIKE 14 | | HOME NEXTLiên quanCHỦ QUYỀN

  • TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC
  • TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN MANG NỖI NHỤC ĐẾN CHO CẢ THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM
  • Bùi Hằng - Giai đoạn khốc liệt đang bắt đầu
  • Việt Nam nhận bàn giao máy bay tuần thám C-212
  • Trung Quốc thực hiện ngoại giao pháo hạm?

  • Add a comment