Phát biểu của Tổng Bí Thư 'tát' vào mặt những kẻ "Bảo hoàng hơn Vua"!

 Trong buổi thăm và làm việc với Bộ Quốc Phòng ngày 27/3 vừa qua,  TBT, Bí thư Quân Ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu:


"Quân đội là của nhân dân, vì nhân dân, là công cụ, chỗ dựa hết sức tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng Quân đội về chính trị là linh hồn, có ý nghĩa quyết định; chính trị cao nhất là bảo vệ cho được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền thống nhất quốc gia, bảo vệ cho được thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân..."

Rõ ràng lời của TBT Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn nhất quán với tuyên chỉ và lời dạy của Hồ Chí Minh từ khi khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam. Qủa là một  "cái tát"  vào 'đám ăn theo nói leo, đám "bảo hoàng hơn vua"! Ngay khi trên mạng loan truyền bài nói chuyện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh "Quân đội phải trung thành với Nhân dân" và cũng ngay sau khi giới truyền thông Lề Đảng đăng tải phát biểu của Tổng Bí Thư tại Phú Thọ, Tướng Tô Lâm hùng hồn công khai đăng đàn đầy khắp mặt báo Lề Đảng và BBC công khai ám chỉ những người phát biểu "Quân đội là của nhân dân" là 'phi Đảng hóa':
" ‘phi Đảng hóa’ quân đội và công an là ‘mắc mưu kế của các thế lực thù địch’ đối với đất nước, đối với chế độ để ‘tước đi công cụ trọng yếu của Đảng’ trong việc ‘bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng..."
Tô Lâm tưởng rằng phen này sẽ cô lập được Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và áp dụng đúng 'chiến thuật' "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" (ở đây diễn dịch thành "Bợ đỡ đi trước là bợ đỡ khôn") nên đã hùng hồn 'tiên phong' đi trước chụp mũ kết tội Trương Tấn Sang và  nhân dân Việt Nam là "những thế lực thù địch"!!!!!!!!!
Ai dè hóa ra lại bị việt vị! Từ chỗ tưởng rằng đã 'chơi' một chưởng vào 'mặt' Chủ tịch nước cho biết tay, thì nay Tô Lâm hóa ra lại đang chơi 'vào mặt' cả Tổng Bí Thư, vào cả nhân dân!!!! Chẳng riêng gì Tô Lâm mà rồi đây cả Lề Đảng cùng lũ gian thần sắp lại lên cơn 'động kinh'  xun xoe: "Hoàng thượng sáng suốt vạn vạn tuế... và Quân đội phải trung thành với nhân dân mới là phải ạ..."... !
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Xem thêm
"Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và dân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 27/3, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cùng dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đánh giá cao kết quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội đã đạt được thời gian qua. 
Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, cũng như vai trò đặc biệt quan trọng của những người làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, trước hết là Tổng cục Chính trị. 
Tổng Bí thư khẳng định đây là công tác xây dựng con người, xây dựng tổ chức. Quân đội là của nhân dân, vì nhân dân, là công cụ, chỗ dựa hết sức tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng Quân đội về chính trị là linh hồn, có ý nghĩa quyết định; chính trị cao nhất là bảo vệ cho được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền thống nhất quốc gia, bảo vệ cho được thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Cùng với các binh chủng, công cụ nhạy bén như báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cần làm tốt công tác cán bộ, chăm lo đào tạo bồi dưỡng, cơ chế chính sách... 
Đánh giá cao Tổng cục Chính trị cũng như toàn bộ hệ thống làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, thời gian qua đã bám sát và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư cho rằng đây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn thân thiết, tin cậy của nhân dân; tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối chiến lược quân sự, các chính sách về xây dựng quân đội, triển khai những công việc trong Quân đội, phối hợp với với các lực lượng hữu quan để làm tốt công tác chính trị, công tác Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. 

Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị, không chỉ trong Quân đội mà trong toàn hệ thống chính trị, trong xã hội; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức... trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; khai thác phát huy các thế mạnh, truyền thống Quân đội Nhân Nam anh hùng, là “bức tường thép” bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc.  
Tổng Bí thư mong cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác Đảng, công tác chính trị, kể cả công tác dân vận; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, đưa các phong trào hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tổng cục Chính trị cần gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, làm đến đâu chắc đến đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên thực tế. 
Ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị về chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ quân đội nhằm thực hiện tốt hơn công tác nghiên cứu lý luận, tư tưởng chính trị và công tác Đảng, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết. 
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo với Tổng Bí thư một số kết quả nổi bật của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; nhấn mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là công tác vận động quần chúng của Đảng trong Quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho biết tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng; ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị. 
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và tình hình thực tiễn; chủ động tiến hành toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 
Tổng cục Chính trị cũng thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Quân đội. Với chức năng là đội quân công tác, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đoàn thể các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận; chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. 
Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác đối ngoại quân sự được triển khai tích cực và chủ động. 
Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Nội bộ cơ quan Tổng cục ngày càng vững mạnh, tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị cho Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương. 
Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề Tổng Bí thư nêu ra; kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống học viện, nhà trường toàn quốc nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế trong nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng…; ban hành các chính sách đặc thù để thu hút cán bộ đến công tác ở nơi khó khăn, gian khổ và thu hút nguồn lực chất lượng cao, người tài vào phục vụ quân đội. 
Tổng Bí thư đã gợi mở một số vấn đề cần thảo luận, làm rõ: so với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội có đặc thù gì, thuận lợi và khó khăn ra sao? 
Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quân đội, Tổng cục Chính trị có chủ trương và kinh nghiệm gì mới trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao? Sự phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị trong và ngoài Quân đội đã mang lại kinh nghiệm gì? 
Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tổng cục Chính trị có vận dụng sáng tạo gì để Đảng bộ Quân đội - một Đảng bộ lớn, quan trọng của Đảng thực sự gương mẫu đi đầu trong toàn quốc. 
Điểm lại những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, những mặt còn hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cả về công tác xây dựng con người, công tác tham mưu về đường lối, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác đối ngoại của quân đội..., Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định Quân đội Nhân Nam luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, luôn đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù ở nơi khó khăn gian khổ nhất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.
(TTXVN, VietNam+)
( http://www.tinmoi.vn/xay-dung-quan-doi-tuyet-doi-trung-thanh-voi-to-quoc-01831134.html )
-----------------------------
Đạo lý và lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

ĐĂNG BỞI HAI HOANG VAN VÀO THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG BA NĂM 2013


Tôi nhập ngũ vào quân đội khi còn ở tuổi thiếu niên. Nói đúng hơn, khi đó tôi đi theo cách mạng, theo Đảng vì phải chứng kiến bao tội ác dã man của giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai gây ra cho đồng bào ta, trong đó có quê hương và gia đình tôi. Những năm tháng trong quân ngũ, được đồng đội, đơn vị và quân đội rèn luyện, giúp đỡ, tôi đã trưởng thành, trở thành đảng viên của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi, trở thành người chỉ huy, cùng đơn vị tham gia giải phóng quê hương, góp phần làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 toàn thắng.

Với tôi, Đảng là cuộc sống, là niềm tin, là lý tưởng phấn đấu để góp phần mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mang lại công bằng, dân chủ, xóa bỏ áp bức, bất công trong xã hội… Bởi vậy, trong chiến đấu, tôi và đồng đội đã gạt bỏ tình cảm riêng tư, hạnh phúc cá nhân, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh góp phần làm nên chiến thắng.

Mãi mãi chúng tôi tự hào về điều đó và luôn tâm niệm rằng, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước thống nhất, hòa bình hôm nay, không bao giờ được quên ơn biết bao đồng đội đã ngã xuống, đã đổ bao xương máu. Và trong số họ nhiều người, nếu nay còn sống, sẽ giỏi hơn mình và có thể đóng góp cho Tổ quốc nhiều hơn mình! Biết bao các anh, các chị đã ngã xuống khi còn tuổi thanh xuân, đã hy sinh cho Đảng mà không một đòi hỏi, không một hối tiếc, bởi vì họ đã coi lý tưởng của Đảng là lý tưởng của mình, sự nghiệp của Đảng là sự nghiệp của mình...

Từ những suy nghĩ của riêng mình, suy rộng ra của toàn quân cũng như vậy. Không có Đảng thì không có Quân đội nhân dân Việt Nam, vì quân đội ta do Đảng sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; không có Đảng và Bác Hồ thì không có quân đội ta. Năm 2014, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014), 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014). Trước đây, trong chiến đấu, chúng tôi thường nói nôm na: “Đảng là mẹ và chúng con quyết nguyện theo mẹ; Bác Hồ là cha và chúng con nguyện theo cha. Khi Đảng và Bác bảo đi, chúng con đi, bảo đánh chúng con đánh... và bảo thắng, chúng con phải quyết giành chiến thắng”.

Lịch sử là như vậy, mong rằng một số cá nhân đừng lấy suy nghĩ hôm nay để “đo lường và phán xét” những gì đã qua, mà hãy trân trọng lịch sử. Nếu không như vậy làm sao chúng ta đánh thắng hết tên đế quốc này đến tên đế quốc khác giàu, mạnh hơn ta gấp nhiều lần, để làm nên sự tích thần kỳ, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng vẻ vang nhất. Tôi chưa có dịp đi nước ngoài nhiều, nhưng khi gặp bạn bè quốc tế, họ luôn bày tỏ sự cảm phục chân thành, bởi ít có dân tộc nào làm được như dân tộc Việt Nam, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Là người Việt Nam, ai không tự hào về điều đó?

Thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là thắng lợi của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó quân đội có vai trò quan trọng. Chính vì vậy mà quân đội ta đã viết nên và tô thắm truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân"; " Trung với nước, hiếu với dân". Có Đảng, quân đội ta mới có sức mạnh, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên lịch sử.

Thế nhưng gần đây, có những ý kiến, kiến nghị muốn Quân đội nhân dân Việt Nam thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đã có nhiều ý kiến phê phán, phản bác quan điểm sai trái đó, đã lý giải đầy đủ tính tất yếu khách quan về sự lãnh đạo của Đảng với quân đội. Tôi không lý giải thêm mà chỉ muốn nói về đạo lý. Đối với thế hệ chúng tôi và những lớp người đi trước, Đảng, Bác Hồ, nhân dân là cha, là mẹ; Quân đội nhân dân Việt Nam là con của Bác, của Đảng, của dân. Đạo lý người Việt Nam không cho phép ai từ bỏ cha mẹ. Bất kỳ ai đòi quân đội từ bỏ sự trung thành với Đảng, với Bác Hồ là đều trái đạo lý, trái lịch sử. Chúng tôi, những người đã trải qua, hoặc đang trong quân ngũ, mang đạo lý của dân tộc, không chấp nhận quan điểm đó.

Đất nước đang đứng trước những vận hội, thời cơ và cả những khó khăn, thách thức. Những chiến sĩ chúng tôi không ngại những thách thức khách quan, vì nếu Đảng ta đoàn kết, thống nhất thì không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Điều chúng tôi trăn trở, lo lắng chính là sự "tự diễn biến, tự chuyển hóa", phân hóa chia rẽ trong nội bộ Đảng. Mong rằng, lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" sẽ được mọi cấp, mọi ngành, mọi người thấm nhuần, chung tay xây dựng. Cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ những quan điểm, tư tưởng làm suy yếu Đảng, tách Đảng với quân đội; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn
(Báo QĐND)

LIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • Vũ Kiều Trinh, kẻ ăn cắp siêu thị - Sướng ngôn viên của Truyền hình Quốc Gia!!!!!
  • NGUYỄN TẤN DŨNG - CHIÊU BÀI 'ỔN ĐỊNH' HAY MỤC ĐÍCH CHO CÁI GHẾ 'TỔNG THỐNG' 'QUYỀN LỰC CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG?
  • Vụ án gia đình Lê Anh Hùng sẽ không có hồi kết khi một đất nước đang bị thống trị bởi chế độ độc đảng...
  • Thư ngỏ công dân gởi Thủ Tướng
  • Hô biến nợ xấu hay là chạy tội

  • Add a comment
    Thắc mắc - 7 years ago
    sao bên anhbasam lại nói phát biểu như trên của ông Trọng là năm ngoái 27/3/2012 mà