Công bằng kiểu "Con hoang Nhà Trời"

QLB 
Đồng Đảng không kỷ luật
Lo sinh oán sinh thù (?)
Đồng bào cần xử lý
Công bằng hiếu thảo ư?

Thấy đám "Đầy-tớ-trung-thành" nhầm tưởng mình là "Tập thể
Con-Hoang-Nhà-Trời" có sứ mệnh vĩnh viễn cai trị Dân, lại cao
giọng hù dọa xử lý những Chủ nhân đòi xoá bỏ Điều4,cảm tác.

Lý, Trần, Lê . . . võ công hùng vĩ,

Đâu vĩnh hằng cai trị "dân đen"!
Đeo chiêu bài Mác-Lênin
Lại đòi vĩnh viễn cầm quyền trị Dân???
Xoen xoét Dân chính Chủ Nhân!
Mà Đầy tớ dám "xỏ chân . . .", đè đầu . . .

Đã ngu càng ráng ngu lâu,
Một bầy lưỡi gỗ đua nhau diễn trò,
Hết Đầu-Đảng đến Rô-Bô ,
Đội váy nát Mẹ, cả lò nhố nhăng!
Lại hù "xử lý" Chủ-nhân!

Chủ giận! Thuyền lật! 

Kịp mần trực thăng???
Khoan hồng kẻ sớm ăn năn!

22-3-2013
Trần Khuê

(Nguồn: Gửi nhà thơ quên sứ mệnh-Tập 2)LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • SAO ÔNG KHÔNG VỀ VỚI HÁNG ĐỒNG VÀI BUỔI?
  • Trong vũng lầy - Những đóa sen vẫn nở
  • Tình em biển cả hiền hòa
  • Đảng trị, Pháp trị khéo là ghét nhau!
  • Ôi \'Làng Quan họ quê tôi\'!

  • Add a comment