Con Ếch

QLB

(Phỏng theo bài thơ con cóc)


Con ếch trong hang

con ếch phóng ra

con ếch phóng ra

con ếch ngồi đó

 Con ếch ngồi đó

con ếch không đi

con ếch không đi

con ếch ngồi lì


Con ếch ngồi lì

con ếch lẽo mép

ếch kêu ọp ẹp

ếch thích thật thà


Ếch ghét gian tà

Ếch ghét thối tha

Ếch ghét điêu ngoa

Ếch ghét dửng dưng


ếch ở trong bưng

ếch thích luật rừng

ếch muốn lẫy lừng

ếch nhảy tưng tưng


Con ếch trong bưng

con ếch nhảy ra

con ếch nhảy ra

con ếch tà tà


Con ếch trong nhà

con ếch bò ra

con ếch bò ra

con ếch ngồi đó


Con ếch ngồi đó

con ếch chẳng đi


bộ ngu sao đi!

ếch cứ ở lì.


Mau đánh tù tì

tên gì là ếch?.


Nguyên ThạchLIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanBẠN ĐỌC VIẾT

  • Trong vụ nổi dậy ở Xuân Lộc, các tù nhân chính trị bị kỷ luật
  • Lê Đức Thọ : «Đảng là tao và tao cũng chính là đảng»!
  • VIỆT NAM ĐẮC CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC: ĐIỀU KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC
  • 30 THÁNG TƯ GIƯÃ 'THIÊN ĐƯỜNG ECOPARK'
  • Ngày 2/9 đọc lại TÀI LIỆU MẬT: Lê Khả Phiêu bán đất và biển cho Tàu với giá 2 tỉ USD

  • Add a comment