Trói gô cổ mấy đứa dám biểu tình cho ta!


TT trước bá quan đồng bào: "Cần phải có luật biểu tình..."
Trong nhà:"" Hưởng đâu mau trói gô cổ lũ dân đen Văn Giang để con gái ta và nhà ngươi cùng làm cái đô thị  E... gì đó nhỉ ... Cái đó kiếm bộn tiền!!!! Dân đen ai cũng đổ về Hà nội cả....
LIKE 0 | | HOMELiên quanBỐ GIÀ ĐỎ - ĐEN

  • NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐĂNG VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH
  • TƯỚNG TÔ LÂM & NHỮNG KẺ XÓA DẤU VẾT
  • TẠI SAO ĐINH LA THĂNG THOÁT TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA QUỐC HỘI?
  • "VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ"
  • Vinalines sai phạm, Bộ không thể nắm được

  • Add a comment