Trói gô cổ mấy đứa dám biểu tình cho ta!


TT trước bá quan đồng bào: "Cần phải có luật biểu tình..."
Trong nhà:"" Hưởng đâu mau trói gô cổ lũ dân đen Văn Giang để con gái ta và nhà ngươi cùng làm cái đô thị  E... gì đó nhỉ ... Cái đó kiếm bộn tiền!!!! Dân đen ai cũng đổ về Hà nội cả....
LIKE 0 | | HOMELiên quanBỐ GIÀ ĐỎ - ĐEN

  • NHỮNG THƯƠNG VỤ MUA BÁNTÀU CỦA VINALINE
  • SỰ THẬT Ở VIÊT NAM LÀ HÀNG ĐỘC...!
  • TƯỚNG TÔ LÂM & NHỮNG KẺ XÓA DẤU VẾT
  • HỐI LỘ, ĐÁNH BẠC & ĂN CẮP TIỀN CỦA NHÂN DÂN - ĐÓ LÀ THỦ ĐOẠN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM
  • Vinalines đã lỗ, nợ lớn gấp nhiều lần vốn điều lệ

  • Add a comment