Trói gô cổ mấy đứa dám biểu tình cho ta!


TT trước bá quan đồng bào: "Cần phải có luật biểu tình..."
Trong nhà:"" Hưởng đâu mau trói gô cổ lũ dân đen Văn Giang để con gái ta và nhà ngươi cùng làm cái đô thị  E... gì đó nhỉ ... Cái đó kiếm bộn tiền!!!! Dân đen ai cũng đổ về Hà nội cả....
LIKE 0 | | HOMELiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG - GIAN TẾ CỦA HÁN TÀU???
  • ÔNG TỔ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ QUỶ SA - TĂNG
  • Việt Nam bị ghi vào sổ đen của tổ chức chống rửa tiền FATF
  • Dường dây chạy án cho bố già Nguyễn Đức Kiên ngay trong Viện Kiểm sát Tối cao!
  • \'Kêu trời\' với \'phí bôi trơn\'

  • Add a comment