Trói gô cổ mấy đứa dám biểu tình cho ta!


TT trước bá quan đồng bào: "Cần phải có luật biểu tình..."
Trong nhà:"" Hưởng đâu mau trói gô cổ lũ dân đen Văn Giang để con gái ta và nhà ngươi cùng làm cái đô thị  E... gì đó nhỉ ... Cái đó kiếm bộn tiền!!!! Dân đen ai cũng đổ về Hà nội cả....
LIKE 0 | | HOMELiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • Nghề Côn An?
  • DIỄU VÕ DƯƠNG OAI Ở BIỂN ĐÔNG ĐỂ “ CHỐNG LƯNG” CHO NHÓM LỢI ÍCH THÂN TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM CHĂNG ?
  • GÓT CHÂN A-SIN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
  • "Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco
  • VÌ SAO ĐINH LA THĂNG ĐƯỢC LÊN BỘ TRƯỞNG?

  • Add a comment