Quan làm báo lại bị tấn công!


Sau khi bài của bác Huỳnh Ngọc Chênh đặt vấn đề tại sao các Blog khac bị đánh tơi tả mà Quanlambao vẫn lũ lượt người truy cập. Ngay lập tức số lượng truy cập vào ngày thứ 7 giảm một nửa chỉ còn khoảng 53.000 pageviews và đến hôm nay Chủ nhật đến giừ chỉ có hơn 2.200 trong đó chỉ còn khoảng trên 700 pageviews của nhủng dân cư mạng biết cách vượt tường lửa. Do vâ6ỵ các bạn bè Log in vào được thì phổ biến để mọi người cùng chia xẻ thông tin. Cám ơn!

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanGIÁN ĐIỆP

  • Tổng thống Obama có... anh em ở Việt Nam?
  • Giả dối lên ngôi, đạo đức suy đồi
  • NHÌN KHÁCH QUAN, BIỆN CHỨNG VỀ THAM NHŨNG !!!
  • "XA THIÊN ĐÀNG VÀ GẦN TRUNG QUỐC"!
  • Những giọt nước mắt trong văn học

  • Add a comment