Quan làm báo lại bị tấn công!


Sau khi bài của bác Huỳnh Ngọc Chênh đặt vấn đề tại sao các Blog khac bị đánh tơi tả mà Quanlambao vẫn lũ lượt người truy cập. Ngay lập tức số lượng truy cập vào ngày thứ 7 giảm một nửa chỉ còn khoảng 53.000 pageviews và đến hôm nay Chủ nhật đến giừ chỉ có hơn 2.200 trong đó chỉ còn khoảng trên 700 pageviews của nhủng dân cư mạng biết cách vượt tường lửa. Do vâ6ỵ các bạn bè Log in vào được thì phổ biến để mọi người cùng chia xẻ thông tin. Cám ơn!

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanGIÁN ĐIỆP

  • MỜI TRANH LUẬN 'TIẾNG NÓI TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC' VỀ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
  • Bản lĩnh Nguyễn Bá Thanh là đây!
  • 10 bê bối tình báo chấn động thế giới (kỳ1)
  • Con trai nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh phụ nữ?
  • VỤ ÁN QUANG BÉO

  • Add a comment