Font chữ

Các bạn có thể tự xử lý màn hình của mình để Font chữ lớn nhỏ tuỳ ý bằng cách:

Làm cho chữ lớn lên: CONNTR - SHIFT - (+ ) ( Bấm cùng một lúc)Làm cho chữ nhỏ đi: CONTRL - SHIFT - (-) (Bấm cùng một lúc)Chúc các bạn tìm được lời giải cho bài toán của chính mình! 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanGIÁN ĐIỆP

  • Chuyên viên Quốc Hội đánh người
  • Tổng kết tình hình Đảng để chúng ta nhìn thấy những việc phải làm trong 6 tháng còn lại của 2012
  • Dị bản diễn văn mừng chiến thắng của Obama
  • CHẤT HÁN GIAN TRONG MỘT BẢN TIN CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM?
  • Từ loạn luân đến loạn nước!

  • Add a comment