Doanh thu của Petrovietnam chiếm 25% GDP

Quanlambao - Mời các bạn đọc bài này để hiểu thêm về thông tin Vikileak bài 2 chúng tôi sắp công bố
Dàn khoan ngoài biển của Petrovietnam
 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh quý 3/2010.Theo đó, tổng doanh thu trong quý 3 của Petrovietnam đạt 342.000 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 104% kế hoạch năm 2010, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 25% GDP cả nước.Kim ngạch xuất khẩu của Petrovietnam đạt 6,54 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009 và chiếm 14% kim ngạch xuất khẩu cả nước.Về lĩnh vực khai thác, trogn quý 3, Petrovietnam đã khai thác đạt 18,13 triệu tấn quy dầu, trong đó dầu thô đạt 11,03 triệu tấn, khí đạt 7,1 tỷ m3. Tập đoàn đã cung cấp được 6,96 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, 731 tấn khí LPG, cung cấp lên lưới điện quốc gia 9,88 tỷ kWh…Petrovietnam cũng đã xuất bán được 11 triệu tấn dầu thô, kinh doanh xăng dầu đạt 5,23 triệu tấn, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 765 nghìn tấn.Trong những tháng còn lại của năm, Petrovietnam phấn đấu khai thác 6,14 triệu tấn qui dầu, nâng sản lượng khai thác cả năm đạt 23 triệu tấn, trong đó dầu thô đatk 15 triệu tấn, khí 8 triệu tấn.Petrovietnam phấn đấu thu về 91.580 tỷ đồng trong quý 4 để phấn đấu cả năm sẽ đạt doanh thu khoảng 433.580 tỷ đồng.Liên quan đến con số 750 nghìn tấn xăng dầu tồn kho của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng giám đốc Petrovietnam Phùng Đình Thực cho biết, đó là con số dự kiến tồn kho cả năm nay, hiện trong kho ở Dung Quất chỉ còn khoảng 70.000 tấn xăng dầu.Báo mới

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanVIKILEAK

  • PVN khẳng định không "quên” nộp trên 21.000 tỷ đồng
  • VIWILEAK 5: TỬ THẦN RADIUM VÀO CUỘC ÁM SÁT
  • VIKILEAK 2: PETROVIETNAM & BÍ MẬT CỦA TƯỚNG HƯỞNG
  • Biến động lớn về nhân sự cấp cao tại Ngân hàng SCB
  • VIKILEAK!

  • Add a comment