Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng

CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH
Nếu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân, 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng. Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành côngCách đây 25 năm, trên trang nhất báo Nhân dân đăng bài viết “Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L. Với quan điểm “Nhổ cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên”, tác giả- cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã mở đầu một chuyên mục nổi tiếng về chống tiêu cực, được nhiều tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Cũng từ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng ngày càng công khai hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.
Nếu 25 năm trước như một sự khởi đầu, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tuyên chiến với tệ quan liêu, tham nhũng bằng một loạt bài viết “Những việc cần làm ngay” được đăng trên báo Nhân dân, bắt đầu từ ngày 26/5/1987. Mới đây, trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta coi tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với Đảng cầm quyền. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XI, một lần nữa Đảng ta nêu quyết tâm phòng chống tham nhũng bằng việc quyết định Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị và thành lập Ban Nội chính Trung ương với chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Trước đây, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân. 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng. Và người đứng đầu Đảng ta cho rằng: “Chống tham nhũng phải dựa vào nhân dân, dựa vào đảng viên". Chính vì thế, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng cần phải tạo điều kiện và sẽ là có lỗi khi để người dân còn lo ngại, chưa dám nói thẳng, nói thật, đóng góp ý kiến. Đảng và Nhà nước luôn trân trọng các ý kiến đóng góp của người dân, mong muốn họ thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình để nhận xét, đánh giá thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành đất nước, trong đội ngũ cán bộ. Bởi, thành công trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và trong đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng một phần rất quan trọng là từ sự đóng góp ý kiến, nhận xét thẳng thắn, dám chỉ ra những sai phạm cụ thể của cán bộ, đảng viên. 25 năm trước, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thẳng thắn đưa ra quan điểm “Cần đưa các nhân tố mới lên lấn dần tiêu cực nhưng đồng thời vẫn phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố đó mới có đất sống, giống như ta nhổ cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên được” để kiên quyết tuyên chiến với cái xấu, cái tiêu cực trong Đảng và trong xã hội. Tinh thần ấy một lần nữa lại được những người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta khẳng định: Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước.Những bài viết sâu sắc, rực lửa chiến đấu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đề cập trúng những vấn đề trọng tâm, bức xúc nhất trong đời sống xã hội. Nó không chỉ “đúng” và “trúng” tại thời điểm ấy mà luôn có tính thời sự, luôn mang tính chiến đấu. Nó “đúng” và “trúng” cả trong thời điểm hiện tại khi Đảng và Nhà nước ta khẳng định mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng là nhất quán và không bao giờ thay đổi. Phải nói rằng, trong suốt quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ trương ấy, tinh thần ấy đã khơi dậy ngày càng cao ý chí đấu tranh đến cùng đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Thời gian qua, tệ quan liêu, tham nhũng, thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên quả là đáng lo ngại, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thậm chí là nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ. Bởi thế, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong công tác Đảng và đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cần phải làm ngay để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó điều cốt lõi là công tác cán bộ và đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng.Tuy rằng cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng đang còn nhiều rào cản, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tiếp nối tinh thần từ những bài viết, những việc làm cụ thế của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân cùng với những quyết sách hợp lý, sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, gây dựng niềm tin giữa dân với Đảng, Đảng với dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước./. Đàm Hoa/VOV1

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • Nghề Côn An?
  • XIN HỎI ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG - CƯỚP TIỀN CỦA NHÂN DÂN XOÁ NỢ CHO VINASHIN BỊ XỬ TỘI GÌ?
  • Chưa thỏa mãn
  • THUA NGAY TRÊN SÂN NHÀ!
  • Câu hỏi chưa lời giải: Ai đã báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn?

  • Add a comment