SẮP TỚI LÚC CẢ DÂN TỘC NÀY HỎI TỘI

                       Đi biểu tình phản đối Tàu cướp nước
Lại cứ lo bị đàn áp khổ không?Ngỡ kẻ thù tận bên kia biên giớiNào ngờ đâu chúng ở lẫn với mình!
Yêu nước ư                    trời ơi đâu phải dễChưa hé môi đã có kẻ bịt mồm,Đi một bước, bốn năm người theo dõi

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanGIÁN ĐIỆP

  • SỰ HÈN MẠT CỦA BÁO CHÍ
  • 'Mặt Phật' kỳ ảo xuất hiện bên chùa
  • Việt nam tuyên án tử hình 5 người Trung quốc
  • Chỉ có “Đỉnh Cao Trí Tuệ của loài Vượn” mới hành xử như 3 Dũng và Đảng Cộng Sản về nợ xấu NH

  • Add a comment