"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo TTVN

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanHỒ SƠ SABECO

  • TÉSTING
  • CON ĐƯỜNG THÂU TÓM SABECO (Phần 1)
  • CHỦ TỊCH SABECO LÀ AI VẬY....?
  • Đằng sau sự kiện Bia Sài Gòn trảm tướng
  • Ai đã âm thầm mua gần 40% vốn điều lệ Sabeco?

  • Add a comment