"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo TTVN

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBỐ GIÀ ĐỎ - ĐEN

  • MỜI NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ HÃY DIỆT SÂU CHÚA!
  • Vinalines sai phạm, Bộ không thể nắm được
  • SỰ THẬT Ở VIÊT NAM LÀ HÀNG ĐỘC...!
  • Đây là những cơ hội tốt cho các quan rửa tiền
  • NỢ XẤU & HÀM RĂNG!

  • Add a comment