"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo TTVN

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBỐ GIÀ ĐỎ - ĐEN

  • TƯỚNG TÔ LÂM & NHỮNG KẺ XÓA DẤU VẾT
  • Phần 1: Điểm mặt lãnh đạo tham nhũng và mê gái
  • GIƠ CAO, ĐÁNH KHẼ!
  • CÁC BỐ GIÀ NGUYỄN ĐỨC KIÊN & TRẦM BÊ XOÁ DẤU VẾT TỘI PHẠM BẰNG SÁP NHẬP!
  • CHÂN TƯỚNG ĐỆ TỬ HÁI RA' TIỀN' CỦA THỦ TƯỚNG

  • Add a comment