"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo TTVN

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • 6 tháng đầu năm 2013, tội phạm về tham nhũng bị khởi tố tăng 5,7%
  • ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT
  • Bí mật số phận một sinh vật nửa vượn nửa người
  • “Rửa vàng” từ chính sách của NHNN
  • CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG - GIAN TẾ CỦA HÁN TÀU???

  • Add a comment