"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo TTVN

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NỘI CÁC CP NTD

  • 'cường hào mới' ở Việt Nam
  • THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH - CON CỜ THÍ?
  • “Phong bao, phong bì” và…nợ xấu ngân hàng
  • Biểu trưng thứ 2 Công an VN: Mãi lộ CSGT - nộp sưu hằng tháng!
  • 90% GIỚI CHÓP BU HÀ NỘI LÀ TỘI PHẠM NẾU NHÂN DÂN CÓ QUYỀN LỰA CHỌN!

  • Add a comment