HÃY VẠCH MẶT NHÓM THÓM BUÔN BÁN CƠ CHẾ!


Quanlambao - Bài viết của Tầm nhìn nét đặt vấn đề 'Dàn hàng ngang để tái cấu trúc ! Nhưng tái cái gì ?Tái như thế nào vẫn là "biển ảo" ?' là hoàn toàn đúng và phản ánh thực trạng tại Việt Nam. Khi khủng hoảng kinh tế do các quy luật kinh tế vận động một cách tự nhiên thì các doanh nghiệp ở bất cứ Quốc gia nào cũng buộc phải tự phân tích đánh giá lại toàn diên bộ máy và sức khoẻ của mình để đưa ra một đề án tái cấu trúc phù hợp. Ở Việt Nam gần một năm qua, sự khủng hoảng của nền kinh tế bị bắt nguồn từ SỰ CỐ Ý của nhóm chính trị gia chóp bu cùng nhóm lợi ích thâu tóm để phục vụ mưu đồ THÂU TÓM KINH TẾ BẮT DOANH NGHIỆP LÀM CON TIN PHỤC VỤ CHO THÂU TÓM CHÍNH TRỊ.
Khi sự khủng hoảng do chính những con người cố ý tạo ra thì sẽ không có bài thuốc nào hữu hiệu cho việc tái cấu trúc ngoài một giải pháp duy nhất - Đó là: HÃY VẠCH MẶT NHÓM THÓM BUÔN BÁN CƠ CHẾ PHỤC VỤ MƯU ĐỒ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ, XỬ LÝ NGHIÊM MINH THEO PHÁP LUẬT & THAY MÁU NGƯỜI CẦM ĐẦU CHÍNH PHỦ & NHNN!
Chỉ có giải pháp đó mới cứu được nền kinh tế hiện nay và làm cho yên lòng dân đã KHÔNG còn một chút lòng tin vào sự điều hành kiểu vụ lợi, lũng đoạn của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng như thời gian qua.  

Mời tham khảo:
Một dàn "đồng ca" đang dàn hàng ngang trình bày về các kiểu tái cấu trúc như cần phải tái cấu trức nền kinh tế - xong muốn tái cái cây thì lại phải tái các bộ phận như (Tài chính ngân hàng, DNNN, các TĐ, TCT và rồi sờ đến cái gì thì cũng thấy thiếu điều kiện để tái và cái cần tái đều bị "mắc mớ" thiếu thông tin. Như thực tế hiện nay của nền kinh tế vì mọi cái cần tái thì đều thiếu cái cơ sở để thực hiện tái đó là các đề án đưa ra còn thiếu vắng nhiều yếu tố, chưa trúng, chưa đúng và chưa thể duyệt?
Với tình hình sức khỏe của nền kinh tế hiện nay và cái cách mà ta đang quản lý và điều hành nền kinh tế thì thực sự là ta cần phải tái cấu trúc nhưng cái điều giản dị mà ai cũng hiểu là đã gọi là tái thì có nghĩa là ta đã có rồi mới tái lại cái có đấy và phải tái như thế nào để có hiệu quả hơn? Nếu ta cứ hô hào xây dựng đề án tái cấu trúc nền kinh tế mà không biết là ta đã có cái gì và cần tái vấn đề gì "cũ kỹ ấy" để quét sơn "tô phấn" cái mầu hồng còn bỏ đi những "vết bẩn màu tối" để tạo ta một cái mới có trong nền "cái cũ" hoặc bỏ cả cái cũ đi mà xây luôn một cái mới hoàn toàn tốt đẹp hoàn thiện hơn. Riêng về vấn đề này chúng ta "còn thiếu" cả mục tiêu và phương án thực hiện  do vậy ta xây dựng làm sao được đề án khi chúng ta chưa biết rõ có cái gì và tái cái gì tái như thế nào?

Các chuyên gia cho rằng về đề án tái cấu trúc nền kinh tế vừa qua Chính phủ đã trình quốc QH bản đề án tái cấu trúc nền kinh tế tổng thể và với bản đề án tổng thể này thì gần như tất cả đều được đánh giá cần tái và dàn hàng ngang ra để tái, nhiều ý kiến phản biện là nếu như vậy thì rất khó thực hiện và không có hiệu quả nó giống bản báo cáo kế hoạch theo kiểu cũ thì đúng hơn? Vì vậy đã khó khăn trong việc QH thông qua; Vì sao vậy? Tất cả cho thấy ta cứ đi xây dựng những cái không có trong thực tế vì những con số phản ánh thực trạng của nền kinh tế mà do báo cáo thì có "đúng đâu" do vậy xây dựng đề án mà căn cứ vào cái không đúng có thể nói là chưa chính xác thì làm gì có tính hiệu quả của đề án; Vì thế liệu có mất công và vô lý không?
Nhưng thực tế ý kiến riêng của chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Đình Cung người có nhiệm vụ nhiều trong việc xây dựng đề án tái cấu trúc nền kinh tế vừa qua ông cho rằng vấn đề để thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế cần phải tái cấu trúc các thành phần kinh tế và trước hết là những TPKT chủ đạo như DNNN các TĐ, TCT nhà nước và cần phải khẳng định rõ, DNNN thuộc sở hữu nhà nước và được nhà nước đầu tư trong một chiến lược tổng thể.
Có nghĩa là, phải đặt phương án tái cơ cấu của tập đoàn kinh tế nhà nước, DNNN trong tổng thể mục tiêu tái cơ cấu đầu tư nhà nước, trong đó có đầu tư của DNNN.
Nếu không xác định rõ đầu tư nhà nước nhằm mục đích gì, thực hiện theo cách nào… để xác định lại vị trí, vai trò của DNNN trong từng ngành, lĩnh vực, thậm chí đặt lại câu hỏi thành lập DNNN để làm gì trong tổng thể đó, thì với tư cách chủ sở hữu nhà nước, việc lựa chọn quyết định các phương án tái cơ cấu cụ thể của từng DN sẽ không thực hiện được.
Hơn thế, về mặt thể chế nhà nước, với nguyên lý thể chế nào DN đó, nếu không xác định rõ thể chế với khu vực DNNN để các DN xây dựng hệ thống quản trị, xây dựng động lực hoạt động cho từng bộ phận, từng cá nhân, thì DN không có đủ căn cứ để xây dựng đề án tái cơ cấu của mình theo đúng yêu cầu.
LTS: Nhưng tất cả những vấn đề ông nêu ra ở trên thì đều còn quá thiếu vắng "thông tin" để thực hiện việc tái cái cây thì cần điều chỉnh cái gốc,cái thân, cái nhành, cành, ngọn rồi cả lá có thể là uốn hoặc bỏ hẳn từ gốc để đâm trồi mới hoàn toàn hoặc chặt bỏ hết cành, nhành, ngon, lá để đâm trồi từ gốc từ thân ? Vấn đề này hoàn toàn không có mục tiêu và phương án và cũng không có cơ sở để thực hiện vì mọi thứ vẫn nằm trong mớ "bùng nhùng" hết sức "rối" chưa thể có cách gỡ ra thì làm sao mà tái được?
Theo ý kiến của TS Nguyễn Đình Cung thì một trong những yêu cầu của tái cơ cấu DNNN là tạo khung quản trị thống nhất đối với DN, trong đó có DNNN, đưa DNNN vào quỹ đạo quản trị theo thông lệ tốt, nguyên tắc và kỷ luật của thị trường.
Luận điểm sử dụng DNNN, tập đoàn kinh tế nhà nước là công cụ điều tiết vĩ mô  đang tạo ra thể chế bòn rút cơ hội kinh doanh của người khác, lợi ích của người khác. Như vậy, cần phải có những thay đổi về thể chế, về quan điểm trong đề án tái cơ cấu DNNN để khu vực này hoạt động như một DN, thay vì là một công cụ nửa kinh tế, nửa chính trị như hiện tại.
Khi cả hai vế trên chưa có những thay đổi cơ bản, định vị tái cơ cấu đầu tư DNNN chưa được xác định rõ, thì nh

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG

  • TRỞ THÀNH TAY SAI ĐỂ ĐƯỢC LÀM 'TỔNG BÍ THƯ'
  • HÃY ĂN THÊM NHIỀU \'MÁU\' Ở McDONALD\'S!
  • Phong Tướng hay Quen mui lấy mùi ăn mãi!
  • Dương Chí Dũng xứng đáng với án tử hình, Mai Văn Phuc - Kẻ \'đổ vỏ\' chịu tội thay
  • Ðồng chí Ếch

  • Add a comment