72% NGƯỜI DÂN YÊU CẦU NGUYỄN TẤN DŨNG THAM NHŨNG PHẢI RA TOÀ ÁN NHÂN DÂN!

Sau 10 ngày tổ chức bỏ phiếu thăm dò câu hỏi:
'QUYẾT ĐỊNH 43/TTg-KTTH ký ngày 22/8/2011 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc các Ngân hàng Thương mại xoá trên 20.000 tỷ đồng cho Vinashin.'
 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
 Có 7.588 người tham gia bỏ phiếu, Kết quả như sau:
Như vậy 7.588 phiếu bầu đại diện cho nhân dân đã có 72% khẳng định Thủ Tướng nGuyễn Tấn Dũng tham nhũng phải bị đưa ra Toà Án nhân dân kết tội. Chúng tôi đề nghị Ban chống tham nhũng, Toàn ThểBộ chính trịc và Uỷ viên TW đảng cần bỏ phiếu tín nhiệm và đưa Nguyễn Tấn Dũng ra toà án nhân dân tổ chức xử lư động trên khắp cả nước cho nhân dân tham gia chứng kiến.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến thăm dò Số 2 từ hôm nay đến 4/8/2012
'VINASHIN & VINALINE THUA LỖ, THAM NHŨNG, THẤT THOÁT NẶNG NỀ, THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI ...'
Rất mong mọi người hưởng ứng đông đảo bỏ phiếu bên Trái của Trang chủ Blog Quan làm Báo để tiếng nói của chúng ta có trọng lượng.
Xin Cám ơn
BBT QUAN LÀM BÁO
 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanKHOA HỌC -CN

  • A. VỤ ÁN BỐ GIÀ KIÊN
  • Thủ tướng và cái giá của sự 'ngạo mạn'
  • THAM GIA BÀY TỎ CHÍNH KIẾN
  • ĐỘC GIẢ QUAN TÂM ĐẾN ĐỀ TÀI NÀO NHẤT TRONG TUẦN NÀY
  • NHỮNG BÀI ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN

  • Add a comment