ANH HÙNG NÚP

Đất nước mình hỏi ai chưa biết núp:
Núp báo, đài lừa trẻ con cho đến tận ông già
Núp thiên tai khi để dân chết đói
Núp nói thật, nói hết để tạo cớ bắt tù
Núp dự án đi cướp nhà, cướp đất
Núp chính quyền để triệt thoái tự do
Hot về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình Nhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Hot Links về Nội các Chính Phủ Hot Links về Phạm Chí Dũng HOT Links về Vinaline Hot Links Vikileaks
Núp Hiến pháp để tước quyền dân chủ
Núp Các Mác để nhồi mớ vu vơ
Núp trí thức để đánh lừa trí thức
Núp đồng chí để tìm cách hại nhau
Núp quy hoạch để tranh quyền, tranh chức
Núp cơ chế để trói buộc, xin cho
Núp ẩn phẩm để toàn quyền tự sướng
Núp đầu tư để bảo nhau đi ăn cắp tiền chùa
Núp đối kháng để đổ thừa đối kháng
Núp Việt kiều để kiếm chác đô la
Núp bờ bụi để rình tiền xe cộ
Núp cô đồ, thảo khấu, núp xì ke…
Và khi bí đưa nhân dân, đưa ông Hồ để núp!

Sài Gòn. 27/7/2012
Cao Ban Long. TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO  HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links vè Tướng Nguyễn Văn HưởngHOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn BìnhNhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh HùngHot Links về Tổng cục 2Hot Links về Nội các Chính Phủ Hot Links về chủ quyền Hot Links về Phạm Chí DũngHOT Links về Vinaline Hot Links Vikileaks  
 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • VỊNH ECOPARK
  • HỊCH TIẾN SỸ
  • MỘT NGÀN LẺ MỘT CÂU HỎI
  • ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?
  • ĐẦU THÁNG BA CÁC VUA HÙNG TỤ HỘI

  • Add a comment