ANH Y TÁ BÁO MỘNG


Chí Phèo đang mơ màng tại cây sứ ngàn tuổi ở nhà 'Nguyễn Đình Chiểu', bỗng thấy anh y tá hiện lên báo mộngng. Thoạt đầu Chí Phèo tôi không nhận ra nổi vì anh y tá sắc thái mệt mỏi, thất thần, cái bụng ‘phát tướng’ bỗng biến đâu mất??? Chỉ đến khi nghe y tá xưng danh Chí Phèo mới tá hỏa ra.
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguy

LIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanĐIỂM TIN ONLINE

  • AI TỔ CHỨC BẮT PHẠM CHÍ DŨNG
  • PHẠM CHÍ DŨNG TRONG TRẠI GIAM
  • KHI NÀO NGÒI BÚT PHẠM CHÍ DŨNG SẼ TRỞ LẠI?
  • NHỮNG BÀI ĐƯƠC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN
  • PHẠM CHÍ DŨNG PHẢI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC

  • Add a comment