ANH Y TÁ BÁO MỘNG


Chí Phèo đang mơ màng tại cây sứ ngàn tuổi ở nhà 'Nguyễn Đình Chiểu', bỗng thấy anh y tá hiện lên báo mộngng. Thoạt đầu Chí Phèo tôi không nhận ra nổi vì anh y tá sắc thái mệt mỏi, thất thần, cái bụng ‘phát tướng’ bỗng biến đâu mất??? Chỉ đến khi nghe y tá xưng danh Chí Phèo mới tá hỏa ra.
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguy

LIKE 1 | | HOME NEXTLiên quanCHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG

  • "SỨC MẠNH MỀM" ECOPARK
  • Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ đã từ trần?
  • Con Rể Nguyễn Tấn Dũng "Tát" Vào Mặt Bố Vợ
  • Thư độc giả: Anh Ba sạo, người nói láo như Cuội
  • TẠI SAO THỦ TƯỚNG KHÔNG BÃI BỎ CHỨC VỤ 'CỐ VẤN' CỦA 'ÔNG VUA KHÔNG NGAI'?

  • Add a comment