GỞI BẠN ĐỌC

Quanlambao - Chúng tôi nhận được một số Comments của độc giả than phiền rằng phải dùng từ 'Trung Quôc' mà không nên dùng từ 'Trung Nam Hải' vì "sặc mùi phản động nước ngoài". 

Có lẽ những độc giả viết nhũng comments này biết một mà chưa biết mười, do vậy chúng tôi sẽ giải thích rõ đẻ độc giả hiểu rõ: Khi chúng ta nói đến Trung Quốc nghĩa là bao gồm cả nhân dân Trung Quốc, sông thực tế, rất nhiều người dân có lương tri, nhiều học giả trí thức họ đã có tiếng nói ủng hộ chúng ta. Chúng ta cần tranh thủ sự ủng hộ của những người có lương tri và tri thức trên khắp thế giới nói chung và trong lòng Trung Quốc nói riêng. Việc chỉ đích danh "Trung Nam Hải' là chỉ đích đích danh Giới chóp bu của Trung Quốc cũng như gọi Bộ Chính Trị của Việt Nam.

Do vậy mong bạn độc hãy tự tìm hiểu, không nên Băn khoăn vì những điều như 'lỗi chính tả', hay "Trung Nam Hải"rồi kết tội làm mất thời gian của người khác.
Xin cám ơn.

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanKHOA HỌC -CN

  • HÃY ĐẤU TRANH SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÌ TƯƠNG LAI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM!
  • A. HỒ SƠ VỀ TRẦM BÊ
  • A. THƠ VĂN
  • 72% NGƯỜI DÂN YÊU CẦU NGUYỄN TẤN DŨNG THAM NHŨNG PHẢI RA TOÀ ÁN NHÂN DÂN!
  • THAM GIA BÀY TỎ CHÍNH KIẾN

  • Add a comment