NHỮNG QUAN CHỨC TAY SAI CỦA BĂNG ĐẢNG TỘI PHẠM

VŨ ĐÌNH THƯỜNG - TAY SAI LO MẢNG BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG CỦA BĂNG ĐẢNG TỘI PHẠM NGUYỄN ĐỨC KIÊN - NGUYỄN ĐĂNG QUANG & HỒ HÙNG ANH
Các ông già lẩm cẩm chạy án
Báo Đảng trở thành công cụ của băng đảng tội phạm
Cần bắt ngay Vũ Đình Thường 
Lại Tuyệt mật 
Vũ đình thường bịt miệng báo chí về Văn Giang
Thủ Tướng bịt miệng dân 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanKHOA HỌC -CN

  • NGUYỄN BÁ THANH - XANH CỎ HAY ĐỎ NGỰC?
  • A. HỒ SƠ VỀ TRẦM BÊ
  • THỊ NỞ AN ỦI CHÍ PHÈO
  • A. HOT LINKS VỀ CHỦ QUYỀN
  • Thủ tướng và cái giá của sự 'ngạo mạn'

  • Add a comment